Europe Direct

Wie informatie zoekt over Europa weet meestal niet waar te beginnen. De Europese Commissie heeft daarom een informatienetwerk opgezet over heel de Europese Unie. Eén van deze informatiepunten vindt u in de nieuwe bibliotheek. Hier is allerlei informatie te vinden over de Europese wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er onderzoeksrapporten over onderwerpen waarmee de Europese Unie zich bezighoudt.

Het  Europe Direct informatiepunt is te bezoeken op de 4e verdieping van de nieuwe bibliotheek gedurende openingstijden.

Europa actueel

►Gouden Tulp voor boek 'Made in Europe'De Gouden Tulp, de prijs voor het beste informatieve boek, gaat dit jaar naar 'Made in Europe - De kunst die ons continent bindt' van Pieter Steinz.

De schrijver wint daarmee een sculptuur van Jeroen Henneman. Europa is meer dan crisis in de eurozone en regelzucht vanuit Brussel. Wat bindt Europa werkelijk? Welke culturele verworvenheden zijn typisch Europees en maken de Europeanen trots? In 'Made in Europe' verdiept Pieter Steinz zich in het culturele DNA van ons continent. Een boek over Europese kunstgeschiedenis én een culturele reisgids ineen. 'Made in Europe' hoort in elke boekenkast', stelt de jury. ,,Het is een prachtig vormgegeven culturele reisgids waarin Steinz in sprankelend proza een vrolijk stemmend beeld schetst van de kunst die het oude continent bindt.'' Het non-fictieboek maakte vanwege inhoud, afbeeldingen en vormgeving de meeste indruk, luidt het oordeel. De auteur maakte het boek samen met ontwerper Sander Pinkse. Steinz (1963) was ruim twintig jaar kunst- en boekenredacteur bij NRC Handelsblad en was sinds 2012 directeur van het Nederlands Letterenfonds. Voor de Boekenweek eerder dit jaar schreef hij het Boekenweekessay.

►Consument gaat minder betalen voor stroom dankzij Europees energiebeleidNederlandse consumenten gaan minder betalen voor stroom, nu Nederland zijn netwerk beter koppelt aan omringende landen.

Door de betere samenwerking ontstaat één grote markt, waar producenten van elektriciteit scherper met elkaar concurreren. Een gemiddeld gezin bespaart door de verbeterde koppeling op jaarbasis ongeveer 10 euro. Voor grote bedrijven die veel stroom gebruiken kan de besparing oplopen tot wel 5 miljoen euro. De koppeling wordt 21 mei van kracht. De efficiëntere koppeling van markten vindt nu plaats tussen Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk. Uiteindelijk moet het hele vasteland van Europa één markt worden.

►Duitse tolplannen gaan doorOp wegen in Duitsland wordt in de toekomst tol geheven.

Volgens de plannen komen er drie tarieven voor een vignet van tien dagen. Voor de schoonste auto's moeten buitenlandse automobilisten 5 euro neertellen voor zo'n vignet. Er komt een middentarief van 10 euro en de zwaarste vervuilers gaan 15 euro voor tien dagen betalen. Duitse automobilisten moeten een jaarvignet aanschaffen, maar worden volledig gecompenseerd via een verlaging van de wegenbelasting. Buitenlanders moeten een vignet voor tien dagen kopen en worden daar niet voor gecompenseerd. Daar heeft de ANWB vooral moeite mee. Volgens de bond is er sprake van discriminatie. Duitsland, het belangrijkste vakantieland, profiteert al van de Nederlanders. Ze geven er hun geld uit, ze tanken er, ze betalen dat bedrag voor het vignet dus al. Buurlanden als Nederland zijn fel gekant tegen de tol. De Europese Commissie moet nog oordelen of de plannen wel volgens de Europese regels kunnen. Vrijwel zeker zal het Europese Hof van Justitie in Luxemburg het definitieve oordeel moeten vellen.

►Op weg naar één digitale markt in EuropaIn mei komt de Europese Commissie met een plan voor de realisatie van één digitale markt in de EU voor de burger en bedrijven.

Kopen of verkopen, contact maken met vrienden of de huisarts: de mogelijkheden van internet zijn onuitputtelijk. Maar burgers en bedrijven in de EU worden elke dag geconfronteerd met allerlei belemmeringen, bijvoorbeeld door geoblocking en problemen bij het bezorgen van pakketten over grenzen heen of bij het contact met e-diensten. Digitale diensten blijven te vaak gebonden aan nationale grenzen. De Commissie-Juncker heeft er een prioriteit van gemaakt deze belemmeringen te verwijderen en een digitale eengemaakte markt tot stand te brengen: de vrijheden op de eengemaakte EU-markt moeten ook op digitaal gebied gelden en de groei en werkgelegenheid op ons continent moeten worden bevorderd.

►China bijna belangrijkste handelspartner EUDe Verenigde Staten waren vorig jaar opnieuw de belangrijkste handelspartner voor de lidstaten van de Europese Unie. Het aandeel van de Amerikanen in de Europese in- en uitvoer daalt echter al jaren, waardoor 's werelds grootste economie bijna is achterhaald door China.

In 2014 waren de VS goed voor 15 procent van de internationale handel van de EU. Dat aandeel bedroeg in 2002 nog 24 procent. China was vorig jaar goed voor 14 procent van de internationale handel van de EU. Door de sterke economische groei van het land verdubbelde dit aandeel sinds 2002. Voor bijna elk EU-land geldt dat de meeste handel wordt gedreven met een andere lidstaat. De enige uitzonderingen zijn Griekenland, Litouwen en Zweden, die de meeste handel drijven met buurlanden buiten de EU, te weten respectievelijk Turkije, Rusland en Noorwegen. Verder zijn het Verenigd Koninkrijk en Ierland de VS de belangrijkste handelspartner. Nederland drijft traditiegetrouw de meeste handel met Duitsland. Voor dat land is Frankrijk de belangrijkste handelspartner.

►EU zet stappen in strijd tegen terreurNa de radicaal-islamitische aanslagen onder meer in Parijs gaat de Europese Unie de strijd tegen terrorisme opvoeren.

Zo komen er strengere controles en bewaking aan Europese grenzen om terroristen te onderscheppen en wordt er meer gedaan om radicalisering van moslims te voorkomen. De maatregel is bedoeld voor de zogenoemde Schengenzone met Nederland en 25 andere Europese landen. Zij houden onderling geen permanente pascontroles. De controles aan de buitengrenzen van de Schengenzone dienen versterkt en gemoderniseerd te worden. Onder meer door systematische en gecoördineerde checks van personen die een gevaar kunnen vormen. De EU-leiders willen een zogenoemd Passagiersnamen Register (PNR). Daarin moeten de data van burgers solide worden beschermd. Het Europees Parlement hield PNR jarenlang tegen uit vrees voor de privacy van burgers. Het parlement bood deze week echter een opening. Daardoor is de kans gestegen dat er een PNR komt.

►Lagere btw voor e-boek mag nietEuropese lidstaten mogen van het Europees Hof geen lager btw-tarief rekenen voor e-boeken.

Er was eerder een zaak aangespannen door de Europese Commissie tegen Frankrijk en Luxemburg omdat zij speciale btw-tarieven heffen voor deze digitale boeken. In Frankrijk geldt nu een btw-tarief voor e-boeken van 5,5 procent, in Luxemburg van 3 procent. Het Europees minimumtarief is 15 procent. Volgens het EU-hof zijn lagere btw-tarieven voor digitale boeken echter in strijd met de huidige Europese regels. Nu voorzien de regels wel in lagere btw-tarieven voor papieren boeken (en kranten), maar volgens het EU-hof vallen digitale boeken daar niet onder en dus moet het normale btw-tarief worden geheven. Het lagere btw-tarief voor boeken in Nederland is 6 procent. Voor e-boeken geldt het tarief van 21 procent. Er is nog één uitzondering: digitale boeken op een dvd, cd-rom of usb-stick vallen wel onder het gunstigere btw-tarief. Het oordeel van het hof heeft het uitsluitend over e-boeken die geen eigen drager hebben maar bijvoorbeeld via het internet of via een e-reader gelezen worden.

►EU komt met investeringsplan voor meer werk en groeiDe Europese Commissie wil het investeringsklimaat in de EU verbeteren.

Daarom is ze met een nieuw investeringsplan gekomen ter waarde van 315 miljard euro om de economische groei aan te zwengelen en meer mensen opnieuw aan een baan te helpen. De EU en de Europese Investeringsbank (EIB) werken samen aan het mobiliseren van de 315 miljard EUR aan extra investeringsfinanciering op EU-niveau. Daarnaast worden: EU-landen, nationale stimuleringsbanken, regionale overheden en particuliere investeerders aangemoedigd om hun steentje bij te dragen. De Commissie schat dat het plan voor 1,3 miljoen nieuwe banen zorgt. Het nieuwe Europese fonds EFSI wordt opgericht in samenwerking met het EIB en kan in het voorjaar van 2015 al operationeel zijn. Het Europees Parlement en de EU-landen zullen in december over het investeringsplan stemmen.

►EU-schoolfruitprogramma gaat door met nieuwe leverancierVanaf 5 januari 2015 zullen bijna 100.000 kinderen weer gratis schoolfruit krijgen; supermarktketen Lidl gaat de leverantie hiervan doen.

EU-schoolfruit bestaat sinds 2010 en wordt voor driekwart gesubsidieerd door de Europese Commissie. Scholen die meedoen met EU-Schoolfruit ontvangen 25 weken gratis drie stuks groente/fruit per leerling per week. Op zo'n 500 scholen kunnen kinderen tot 5 juni weer vers en gevarieerd fruit eten.

►Europa investeert miljoenen aan innovatie in Noord- en Zuid-NederlandDe Nederlandse provincies: Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg krijgen in totaal meer dan 217 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het fonds is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen en meer de regionale economie te versterken en banen te creëren. De subsidies uit het fonds zijn bestemd voor Nederlandse projecten gericht op het gebruik van innovatie door het MKB en het stimuleren en toepassen van koolstofarme technologieën. De regio Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe) krijgt meer dan 103 miljoen euro om zo'n 600 kleine- en middelgrote bedrijven te ondersteunen. De regio Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) krijgt 113,6 miljoen euro om zo'n 1000 kleine- en middelgrote bedrijven te ondersteunen.

►Pinnen over de grens neemt toeNederlanders gebruiken hun pinpas in het buitenland meer dan voorheen.

Sinds de totstandkoming van de Europese betaalstandaard (SEPA) is het voor consumenten gemakkelijker om in andere eurolanden met een Nederlandse pinpas te betalen. Dit blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar het betaalgedrag van consumenten. In het buitenland kunnen Nederlanders met hun pinpas betalen op dezelfde manier als in eigen land. Bij supermarkten, benzinestations en restaurants gebeurt dat al veel vaker. Toch zijn er ook nog steeds grote verschillen met het betaalgedrag in Nederland, concludeert DNB. Zo betalen Nederlanders in het buitenland vaker met cash en minder vaak met hun pinpas dan in Nederland.

►Tien tips om uw privacy online te beschermenHet Europees Parlement werkt aan de verbetering van de gegevensbescherming online.

Er zijn echter al veel dingen die je zelf kan doen om identiteitsdiefstal te voorkomen of anderen te verhinderen toegang tot jouw gegevens te krijgen. Tien tips om je privacy te beschermen en je zo veiliger te voelen op het internet: 1. Zij vragen, u antwoordt niet 2. Cookies worden best gegeten 3. Paswoorden, geen paspoorten 4. U geeft weg wat anderen kunnen verkopen 5. Bewaar uw persoonsgegevens achter slot en grendel 6. Sluit de ene deur voor u een andere opent 7. Wie surft mee op uw netwerk? 8. Veiligheid is tweerichtingsverkeer 9. Schadebeperking 10. De grote letters geven, de kleine lettertjes nemen

 

Boeken over Europa

► Van welk Europa houden wij?, Dick PelsEssay over de geschiedenis en culturele, sociale en politieke facetten van Europa en de Europese samenwerking.

De auteur (1948) is socioloog en heeft boeken geschreven over Nederland vanuit sociologisch perspectief. Hij wil een Europa laten zien dat nog moet groeien in de hoofden en de harten van zijn burgers. De positieve toon is een verademing na de recente literatuur over de negatieve kanten van Europa. De schrijver ziet het verenigde Europa als een entiteit waar wij mee moeten leven en waar volgens hem veel van te maken valt.

► Waar bemoeien ze zich mee?, Roland DuongEen inwijding in het machtsspel van hogere politiek, stille diplomatie en ingenieuze lobby. Wat iedereen over Europa moet weten maar wat politici u niet vertellen.

Met een onbevangen blik formuleert Duong in kort bestek de grootste dilemma's van Brussel: het 'Janusgedrag' van politici die instemmen met de regels uit Brussel maar tegelijk de grootste critici zijn en daarmee goede sier maken. En: landelijke politici zijn niet helder over Europa en weigeren hun verantwoordelijkheid te dragen. In Nederland krijgt Brussel vaak de zwarte Piet toegeschoven. Onze politici voeden dit sentiment. Stoere taal over bemoeizuchtige eurocraten gaat er bij de kiezer in als koek. Maar wat vinden politici echt van Europa? Nederland gaat bijna altijd akkoord met de Brusselse regels. Is de euroscepsis een typisch geval van Haagse bluf? Opheffen van Europa en de euro vindt hij onrealistisch. Je moet weten wie er iets in de pap te brokken heeft. Dit boek is een eerlijk verslag over lobbyisten en eurocraten.

► Spanning in Europa, Hugo CampsDe beste en mooiste interviews over de Europese Unie illustreren de spanning tussen de Brusselse ambities en de binnenlandse scepsis. De bundel verschijnt ter gelegenheid van de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014.

Elsevier bundelde veertig eerder verschenen gesprekken over Europese integratie. De chronologisch geordende interviews geven tezamen een historische impressie van de Europese eenwording en een beeld van het denken over de Europese Unie. Eurocraten en eurosceptici komen beiden aan het woord. Grote namen zoals Herman Van Rompuy en Neelie Kroes worden afgewisseld met oud-diplomaten, journalisten, wetenschappers en Nederlanders die werkzaam waren voor Europese instellingen. Waar enerzijds Sicco Mansholt spreekt over zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van Europees landbouwbeleid, Eurocommissaris Malmström vertelt over de toekomst van het Europese asielbeleid en Martin Schulz het debat aangaat over het legitimiteitsprobleem van het Europees Parlement, wijzen anderzijds Thierry Baudet en Nigel Farage op de gevaren van verdere integratie en een mogelijke uittreding uit de Europese Unie. De interviews bevatten kritische vragen, maar geven vaak ook een beeld van de mens achter de politicus. Aantrekkelijk voor historici en politiek geïnteresseerden.

► Europese gedachten, Erik de BomWaarheen moet het met Europa? De Europese gedachte staat vandaag de dag onder druk.

Deze bundel gaat in op de (mogelijke) toekomst van de Europese samenwerking. De auteurs zijn docenten en onderzoekers, merendeels van de KU Leuven. De inleiding is van Herman Van Rompuy, de huidige 'president van Europa'. De tien bijdragen behandelen niet de geschiedenis of de huidige stand van de Europese Unie, maar de richting waarin zij zich ontwikkelt of zich zou kunnen ontwikkelen. Goed geschreven, maar stevige kost die voor een deel speculatief is. De denklijnen hebben in het algemeen een solide onderbouwing. Het boek veronderstelt wel voldoende kennis van de huidige samenwerking tussen de 28 lidstaten. Geschikt voor wie geïnteresseerd is in de Europese samenwerking en zich wil laten prikkelen om (mee) te denken over hoe het beter kan. Veel tips om verder te lezen over het onderwerp.

► Europa volgens Maarten van Rossem, Maarten van RossemOverzicht van de geschiedenis van de Europese samenwerking sinds 1945 en van de huidige economische crisis.

Dit boek gaat over de geschiedenis van de Europese samenwerking en de economische crisis. De auteur (1943) is historicus, publicist en voormalig hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Hij is Amerikadeskundige en een graag geziene commentator in de media. Over een breed scala van onderwerpen brengt hij vaak geestig zijn mening naar voren. Ook dit opinievormende boek is onderhoudend. Het leest als een trein en het is overzichtelijk door de tussenkoppen. Geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de Europese Unie en in de huidige problemen met de economie en de massale immigratie.

► Europa in de storm: lessen en uitdagingen, Herman van RompuyBeschouwing door de voorzitter van de Europese Unie over zijn voorzitterschap, de monetaire en economische crisis en het belang van een verenigd Europa.

Eind 2009 werd Herman Van Rompuy verkozen tot voorzitter van de Europese Raad. Nu, aan het eind van zijn ambtstermijn, schrijft hij op basis van zijn ervaringen een krachtig essay over het verleden én de toekomst van Europa. Het grootste deel van zijn energie tijdens zijn jaren als 'president' van Europa ging naar de financiële crisis die de eurozone bedreigde. Van Rompuy vertelt hoe de Europese leiders te werk gingen om de storm te bedwingen en de euro te redden. Ook de rol van Europa in een steeds veranderende wereld komt aan bod. Net zoals de verwachtingen, ervaringen en teleurstellingen van de Europeanen zelf. Wijs en gevat gaat hij geen enkele delicate vraag of onderwerp uit de weg. Hoe zorgen we voor meer werkgelegenheid en welvaart in de Europese Unie? En hoe kan de Unie op een ogenblik van twijfel de burgers van Europa ervan overtuigen dat de toekomst ligt in Europese samenwerking? Europa in de storm geeft een uniek en boeiend inzicht in het belang, de werking en de toekomst van Europa. Zo ziet Van Rompuy Europa sterker uit de crisis komen als de onmisbare drager van de welvaart voor de volgende generatie.

 

Reacties en vragen

Met al uw vragen over Europa kunt u terecht bij de inlichtingenbalie van het Europe Direct informatiepunt. 
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen tijdens de openingstijden van de bibliotheek: 036-5486000 of via ipealm@denieuwebibliotheek.nl.  

Vergeet niet in de e-mail uw eigen e-mailadres en/of adresgegevens en het telefoonnummer te vermelden zodat wij u kunnen bereiken.

Links

Op het internet is een grote hoeveelheid aan Europese informatie te vinden. De interessantste sites hebben we voor u op een rijtje gezet. U vindt ze door hier te klikken.

De nieuwe bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar toe wordt verwezen.