Europe Direct

Wie informatie zoekt over Europa weet meestal niet waar te beginnen. De Europese Commissie heeft daarom een informatienetwerk opgezet over heel de Europese Unie. Eén van deze informatiepunten vindt u in de nieuwe bibliotheek. Hier is allerlei informatie te vinden over de Europese wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er onderzoeksrapporten over onderwerpen waarmee de Europese Unie zich bezighoudt.

Europe Direct Almere is ook op Facebook en Twitter te vinden. Klik op de iconen om ons meteen te volgen!

Het  Europe Direct informatiepunt is te bezoeken op de 4e verdieping van de nieuwe bibliotheek gedurende openingstijden.

Europa actueel

►EU akkoord over uitwisseling persoonsgegevens criminelenHet wordt gemakkelijker voor politie en justitie in de 28 lidstaten van de Europese Unie om persoonsgegevens uit te wisselen.

Het gaat om gegevens die van belang zijn voor de opsporing en vervolging van criminelen. De uitwisseling is ook toegestaan als daar bijvoorbeeld aanslagen mee kunnen worden voorkomen. Nu zijn er nog beperkingen in de uitwisseling van persoonsgegevens, waardoor misdaden onbestraft blijven. De nieuwe regels zouden het onderlinge vertrouwen van politie en justitie in de lidstaten vergroten. Mensen die schade oplopen omdat hun gegevens ten onrechte zijn uitgewisseld hebben recht op compensatie. Mogelijk wordt nog een Europese instantie opgericht die toezicht houdt op de uitwisseling. De lidstaten gaan nu in onderhandeling met het Europees Parlement over hun standpunt. De eerste reacties uit het parlement zijn kritisch.

►Ook Ierland doet 1 en 2 eurocent in de banIerland doet het gebruik van munten van 1 en 2 eurocent in de ban.

Contante betalingen worden naar boven of beneden afgerond tot een veelvoud van 5 cent. Het voorstel kan volgens Ierse media rekenen op de ,,overweldigende goedkeuring" van zowel winkeliers als consumenten. Goede doelen in het land roepen op om de ,,overbodige munten" te doneren. Sinds de invoering van de euro zijn in Ierland circa 2,5 miljard muntjes van 1 en 2 cent in omloop gebracht. Die vertegenwoordigen een waarde van circa 36 miljoen euro. Ierland is overigens niet het eerste land dat de muntjes, die qua productie meer kosten dan dat ze waard zijn, in de ban doet. Van de eurolanden gingen Nederland, België en Finland de Ieren voor.

►Een op de vijf werklozen in EU vindt baanVan alle werklozen binnen de Europese Unie heeft in het tweede kwartaal van dit jaar krap één op de vijf een baan gevonden.

In Nederland slaagde 21,9 procent van de werklozen in die missie. Circa 14,2 miljoen Europeanen die na het eerste kwartaal als werkloos te boek stonden, waren dat ook na afloop van het tweede kwartaal. Ruim 4 miljoen werkzoekenden zagen hun zoektocht naar een baan wel slagen. Daarnaast kozen van die groep 3,7 miljoen mensen er bewust voor niet meer aan het werk te gaan. Van de totale beroepsbevolking die aan het einde van het eerste kwartaal werk had, bleef 97 procent in het tweede kwartaal aan het werk, wat neerkomt op krap 168 miljoen personen. Ruim 5 miljoen mensen verloren hun baan. In Nederland verliet bijna een kwart van de mensen die in het eerste kwartaal als werkloos te boek stonden in het tweede kwartaal de arbeidsmarkt. Zij stopten met het zoeken naar een baan, waardoor ze volgens de definities van statistische instellingen niet meer bij de werklozen worden geteld.

►Meer garanties bij boeken reis op internetVakantiegangers die bij een internetbedrijf een reis samenstellen krijgen binnenkort dezelfde bescherming als mensen die een pakketreis boeken bij een reisbureau.

Bij een internetboeking wordt naast een vlucht vaak ook een huurauto of hotel geregeld. Het wordt eenvoudiger om te annuleren of de aanbieder aan te spreken op gebreken. Ook krijgt de reiziger meer recht op hulp bij problemen of op vergoeding in geval van een faillissement. De nieuwe bescherming geldt voor de meeste arrangementen die door een bedrijf zijn samengesteld, ook als de reiziger die aan zijn voorkeuren heeft aangepast. Een aanbieder van vluchten via wiens website ook het hotel en de huurauto geboekt kunnen worden valt er ook onder. Het moet verder helder zijn wie de verantwoordelijkheid voor het hele pakket draagt. De reiziger moet daar van tevoren over worden ingelicht.

►Nederland schikt met IJsland over IcesaveNa zeven jaar getouwtrek over de compensatie van Nederlandse spaarders bij de failliete IJslandse internetspaarbank Icesave is het dossier definitief afgerond.

Nederland en IJsland besloten tot een schikking van ruim 48 miljoen euro. Nederland claimde nog rente en kosten van IJsland, de kosten die de overheid maakte voor het voorschieten aan Nederlandse spaarders tot het bedrag waarvoor het IJslandse garantiestelsel aansprakelijk was. Ook krijgt Nederland nog ongeveer 12 miljoen euro die op een rekening in IJsland was geblokkeerd. Vorig jaar was de totale som van de voorgeschoten bedragen, ruim 1,4 miljard euro, al terug. De affaire begon in 2008 toen de IJslandse internetspaarbank Icesave omviel. Ook vele duizenden Nederlandse spaarders werden gedupeerd.

►Hollandse Nieuwe Europees erkend De Hollandse Nieuwe, ook wel bekend als Hollandse maatjesharing is door de Europese Commissie erkend als een traditionele specialiteit uit Nederland.

Eerder kregen basterdsuiker en boerenkaas dat stempel al. Haring met de naam Hollandse Nieuwe moet voldoen aan een aantal eisen. De traditionele Nederlandse manier waarop de jonge haringen worden gekaakt, gerijpt en gezouten is nu erkend door Brussel. Ook de Duitse benaming, Holländischer Matjes, geniet nu Europese bescherming. De Europese lijst van traditionele specialiteiten telt ruim 1290 producten, waaronder mozzarella en diverse Belgische biersoorten. Producten die op de lijst staan zijn 'gegarandeerd' op traditionele wijze gemaakt of samengesteld.

►Zonnelampjesproducent Groen is het duurzaamstZonnelampjesproducent en activist Maurits Groen is de nummer 1 in de zogeheten Duurzame 100 van Trouw.

Hij werd door de jury gekozen uit ruim vijfhonderd Nederlanders die het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan het duurzamer maken van de wereld. De zogenaamde WakaWaka’s die Groen heeft ontwikkeld, zijn lampjes die met een zonnecel worden opgeladen. Zij geven tot tachtig uur licht na één dag in de volle zon. Juist door de vluchtelingenstroom die het afgelopen jaar is ontstaan, is de behoefte aan zonnelampjes enorm toegenomen. Van de lampjes van Groen zijn er inmiddels 200.000 verspreid onder vluchtelingen, onder meer in Irak, Syrië, Sudan, de Democratische Republiek Congo en de Gazastrook. Meer dan een miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot elektriciteit, aldus Trouw. De WakaWaka's worden volop verkocht in westerse landen. Daar betalen consumenten een aan het westerse welvaartsniveau aangepaste prijs.

►Online betalen wordt goedkoper én makkelijkerIn Europa moet online betalen via een website of een (telefoon)app goedkoper én makkelijker worden.

Innovatie op dit terrein moet zo worden gestimuleerd. De regels moeten het makkelijker maken voor bedrijven als het Nederlandse IDEAL en het Duitse Sofort. Consumenten kunnen via deze gecertificeerde onlinedienstverleners via het internet aankopen doen zonder creditkaart. De consument geeft namelijk aan deze bedrijven toestemming om hun bankgegevens te gebruiken om betalingen te verrichten. Goed voor consument én ondernemer: meer concurrentie en lagere kosten! Er was al een akkoord hierover met de EU-lidstaten. Die moeten echter formeel nog instemmen om de nieuwe regels daadwerkelijk, binnen twee jaar, in werking te laten treden.

►Gekloond vlees: verbieden of niet?Het Europees Parlement wil voorkomen dat vlees van gekloonde dieren en hun jongen op de Europese markt komt.

De Europese Commissie is ook een voorstander van een dergelijk verbod, maar ontziet vooralsnog de jongen van gekloonde dieren. Vanuit verschillende belangenorganisaties wordt er opgeroepen tot een verbod. Door de handels- en investeringsovereenkomst (TTIP) met de Verenigde Staten die er mogelijk aankomt, zou de VS haar producten rechtstreeks in Europa op de markt kunnen brengen. In de VS wordt al vlees van de jongen van gekloonde dieren verkocht. Hoewel de Commissie pleit voor een verbod op het klonen van dieren voor de vleesproductie, zou het Amerikaanse vlees van jongen alsnog verkocht kunnen worden. Om dat tegen te gaan zou er een uitgebreid systeem moeten komen, waarbij vlees getraceerd kan worden naar het dier waar het vandaan komt. De Commissie ziet dit niet zitten.

►Meer bewaking op treinen en stationsInternationale treinen en stations in Nederland worden scherper bewaakt.

En politie en marechaussee gaan intensiever controleren. Dat zegt minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie). Hij had onlangs overleg met collega's uit acht andere Europese landen over maatregelen tegen terrorisme in treinen. Aanleiding is de ternauwernood verijdelde aanslag in de Thalys van Amsterdam naar Parijs van vrijdag 21 augustus j.l. Daarnaast gaan Nederland en België vaker samen controleren in treinen. Ook hebben de ministers afgesproken dat de betrokken landen beter gestandaardiseerde informatie gaan uitwisselen. Verder gaan de Europese verkeersministers bekijken of treinkaartjes op naam kunnen worden gesteld zodat verdachte personen beter uit de trein kunnen worden gehouden. Ook wordt de mogelijkheid van verscherpte controle op bagage onderzocht. Bij de bijeenkomst waren behalve Van der Steur ook ministers aanwezig uit Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Luxemburg en Zwitserland. Ook de Europese Commissie was vertegenwoordigd.

►Laagste werkloosheid eurozone in ruim 3 jaarDe werkloosheid in Europa daalt. In januari zat 11,2 procent van de beroepsbevolking in de eurolanden zonder werk.

Dat is iets minder dan in december en het laagste werkloosheidspercentage sinds april 2012. Voor de hele EU bedraagt de werkloosheid 9,8 procent. Volgens Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, waren in januari in de EU 23,8 miljoen mannen en vrouwen werkloos. In de eurozone waren dat er ruim 18 miljoen. Tussen december en januari vonden zo'n 150.000 werklozen een baan. In Griekenland is de werkloosheid met ruim 25 procent het hoogst. Spanje zit daar net onder. Nederland telt 7,2 procent werklozen. Duitsland heeft het laagste percentage: 4,7 procent. De werkloosheid onder jongeren in de eurozone is ook gedaald, naar 22,9 procent. In Griekenland, Spanje en Italië is de jeugdwerkloosheid het grootst en heeft rond de helft van de jongeren geen werk. Jongeren in Duitsland en Oostenrijk hebben de meeste kans op werk. In Nederland ligt de jeugdwerkloosheid op 11,7 procent.

►Export van eurolanden neemt fors toeDe eurolanden hebben hun export naar landen buiten de muntunie in juni stevig weten op te voeren.

De verzwakking van de euro ten opzichte van bijvoorbeeld de dollar hielp de uitvoer vooruit, blijkt uit cijfers die het Europese statistiekbureau Eurostat onlangs heeft gepubliceerd. Het grootste deel van de export ging naar de Verenigde Staten, gevolgd door China. Dat land was goed voor het grootste deel van de import naar Europa. Door de wederzijdse handelssancties kromp de export uit de EU naar Rusland in de eerste helft van dit jaar met bijna een derde, tot 35 miljard euro. Daardoor ging Turkije Rusland voorbij als de op drie na belangrijkste bestemming van de EU-export. Turkije moet Zwitserland nog voor laten gaan.

►EU werkt aan nieuw plan zwangerschapsverlofVaderschapsverlof, betere flexibele werkafspraken voor vrouwen én mannen en kinderopvang.

Dit zijn mogelijke onderdelen van een nieuw voorstel uit Brussel om de positie van moeders in Europa te verbeteren en de arbeidsparticipatie van vrouwen in Europa te vergroten. De komende maanden werkt Brussel aan het plan en daarbij zal er ook gekeken worden naar de situatie rond zwangerschapsverlof. Eerdere voorstellen uit Brussel voor een langer minimaal aantal weken verlof in de EU stuitte tot onoverkomelijke bezwaren bij met name de Europese landen. Na zeven jaar vruchteloze onderhandelingen tussen de landen en het Europees Parlement besloot Brussel begin juli de plannen in te trekken. Die plannen komen niet terug. Brussel denkt nu aan zaken als voorzieningen om borstvoeding te geven of betere juridische bescherming voor ontslag als vrouwen op verlof gaan.

►Europese Unie loopt inkomsten mis door namaakkledingGoedkope namaakkleding kost de Nederlandse kledingindustrie jaarlijks bijna 1 miljard euro.

Voor de gehele Europese Unie bedraagt de schade ruim 26 miljard euro. De misgelopen inkomsten zijn met ruim 4,5 miljard euro het grootst voor Italië. Maar ook Spanje (4,1 miljard euro), het Verenigd koninkrijk (3,6 miljard) en Duitsland (3,5 miljard) derven een hoop inkomsten door nagemaakte merkkleding, schoenen en accessoires. Deze misgelopen inkomsten gaan uiteindelijk ook ten koste van banen in de Europese Unie. In de Europese kleding- en schoenenindustrie werken zo'n 3,8 miljoen mensen. Ongeveer de helft van de productie vindt plaats in Italië. In totaal is de sector in de 28 landen van de Europese Unie goed voor een omzet van zo'n 275 miljard euro.

►Groen licht van Europees agentschap voor malariavaccinEen middel tegen malaria heeft van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA groen licht gekregen om te worden gebruikt in Afrika.

Aan het eerste vaccin in de wereld tegen de ziekte is bijna dertig jaar gewerkt. EMA adviseert een vergunning voor het middel te verstrekken om het aan baby's in Afrika te kunnen geven in landen waar het risico op malaria het grootst is. Het is niet bedoeld om te verstrekken aan reizigers. Naar schatting 584.000 mensen overleden in 2013 aan malaria, vooral in Afrika. Meer dan tachtig procent van de doden zijn kinderen jonger dan vijf jaar. Oudere mensen hebben vaak antistoffen in hun bloed. De parasiet die de ziekte veroorzaakt wordt door malariamuggen overgebracht. Veel parasieten zijn resistent tegen geneesmiddelen. Sinds 2000 nam het aantal malariagevallen af door verspreiding van muggennetten. Het middel, RTS,S, of Mosquirix genaamd, is ontwikkeld door het Britse farmacieconcern GlaxoSmithKline (GSK). Zij heeft geen prijs genoemd voor het vaccin maar heeft volgens de BBC toegezegd dat het geen winst op het middel zal gaan maken.

 

Boeken over Europa

► Van welk Europa houden wij?, Dick PelsEssay over de geschiedenis en culturele, sociale en politieke facetten van Europa en de Europese samenwerking.

De auteur (1948) is socioloog en heeft boeken geschreven over Nederland vanuit sociologisch perspectief. Hij wil een Europa laten zien dat nog moet groeien in de hoofden en de harten van zijn burgers. De positieve toon is een verademing na de recente literatuur over de negatieve kanten van Europa. De schrijver ziet het verenigde Europa als een entiteit waar wij mee moeten leven en waar volgens hem veel van te maken valt.

► Waar bemoeien ze zich mee?, Roland DuongEen inwijding in het machtsspel van hogere politiek, stille diplomatie en ingenieuze lobby. Wat iedereen over Europa moet weten maar wat politici u niet vertellen.

Met een onbevangen blik formuleert Duong in kort bestek de grootste dilemma's van Brussel: het 'Janusgedrag' van politici die instemmen met de regels uit Brussel maar tegelijk de grootste critici zijn en daarmee goede sier maken. En: landelijke politici zijn niet helder over Europa en weigeren hun verantwoordelijkheid te dragen. In Nederland krijgt Brussel vaak de zwarte Piet toegeschoven. Onze politici voeden dit sentiment. Stoere taal over bemoeizuchtige eurocraten gaat er bij de kiezer in als koek. Maar wat vinden politici echt van Europa? Nederland gaat bijna altijd akkoord met de Brusselse regels. Is de euroscepsis een typisch geval van Haagse bluf? Opheffen van Europa en de euro vindt hij onrealistisch. Je moet weten wie er iets in de pap te brokken heeft. Dit boek is een eerlijk verslag over lobbyisten en eurocraten.

► Spanning in Europa, Hugo CampsDe beste en mooiste interviews over de Europese Unie illustreren de spanning tussen de Brusselse ambities en de binnenlandse scepsis. De bundel verschijnt ter gelegenheid van de verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014.

Elsevier bundelde veertig eerder verschenen gesprekken over Europese integratie. De chronologisch geordende interviews geven tezamen een historische impressie van de Europese eenwording en een beeld van het denken over de Europese Unie. Eurocraten en eurosceptici komen beiden aan het woord. Grote namen zoals Herman Van Rompuy en Neelie Kroes worden afgewisseld met oud-diplomaten, journalisten, wetenschappers en Nederlanders die werkzaam waren voor Europese instellingen. Waar enerzijds Sicco Mansholt spreekt over zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van Europees landbouwbeleid, Eurocommissaris Malmström vertelt over de toekomst van het Europese asielbeleid en Martin Schulz het debat aangaat over het legitimiteitsprobleem van het Europees Parlement, wijzen anderzijds Thierry Baudet en Nigel Farage op de gevaren van verdere integratie en een mogelijke uittreding uit de Europese Unie. De interviews bevatten kritische vragen, maar geven vaak ook een beeld van de mens achter de politicus. Aantrekkelijk voor historici en politiek geïnteresseerden.

► Europese gedachten, Erik de BomWaarheen moet het met Europa? De Europese gedachte staat vandaag de dag onder druk.

Deze bundel gaat in op de (mogelijke) toekomst van de Europese samenwerking. De auteurs zijn docenten en onderzoekers, merendeels van de KU Leuven. De inleiding is van Herman Van Rompuy, de huidige 'president van Europa'. De tien bijdragen behandelen niet de geschiedenis of de huidige stand van de Europese Unie, maar de richting waarin zij zich ontwikkelt of zich zou kunnen ontwikkelen. Goed geschreven, maar stevige kost die voor een deel speculatief is. De denklijnen hebben in het algemeen een solide onderbouwing. Het boek veronderstelt wel voldoende kennis van de huidige samenwerking tussen de 28 lidstaten. Geschikt voor wie geïnteresseerd is in de Europese samenwerking en zich wil laten prikkelen om (mee) te denken over hoe het beter kan. Veel tips om verder te lezen over het onderwerp.

► Europa volgens Maarten van Rossem, Maarten van RossemOverzicht van de geschiedenis van de Europese samenwerking sinds 1945 en van de huidige economische crisis.

Dit boek gaat over de geschiedenis van de Europese samenwerking en de economische crisis. De auteur (1943) is historicus, publicist en voormalig hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Hij is Amerikadeskundige en een graag geziene commentator in de media. Over een breed scala van onderwerpen brengt hij vaak geestig zijn mening naar voren. Ook dit opinievormende boek is onderhoudend. Het leest als een trein en het is overzichtelijk door de tussenkoppen. Geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de Europese Unie en in de huidige problemen met de economie en de massale immigratie.

► Europa in de storm: lessen en uitdagingen, Herman van RompuyBeschouwing door de voorzitter van de Europese Unie over zijn voorzitterschap, de monetaire en economische crisis en het belang van een verenigd Europa.

Eind 2009 werd Herman Van Rompuy verkozen tot voorzitter van de Europese Raad. Nu, aan het eind van zijn ambtstermijn, schrijft hij op basis van zijn ervaringen een krachtig essay over het verleden én de toekomst van Europa. Het grootste deel van zijn energie tijdens zijn jaren als 'president' van Europa ging naar de financiële crisis die de eurozone bedreigde. Van Rompuy vertelt hoe de Europese leiders te werk gingen om de storm te bedwingen en de euro te redden. Ook de rol van Europa in een steeds veranderende wereld komt aan bod. Net zoals de verwachtingen, ervaringen en teleurstellingen van de Europeanen zelf. Wijs en gevat gaat hij geen enkele delicate vraag of onderwerp uit de weg. Hoe zorgen we voor meer werkgelegenheid en welvaart in de Europese Unie? En hoe kan de Unie op een ogenblik van twijfel de burgers van Europa ervan overtuigen dat de toekomst ligt in Europese samenwerking? Europa in de storm geeft een uniek en boeiend inzicht in het belang, de werking en de toekomst van Europa. Zo ziet Van Rompuy Europa sterker uit de crisis komen als de onmisbare drager van de welvaart voor de volgende generatie.

 

Reacties en vragen

Met al uw vragen over Europa kunt u terecht bij de inlichtingenbalie van het Europe Direct informatiepunt. 
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen tijdens de openingstijden van de bibliotheek: 036-5486000 of via ipealm@denieuwebibliotheek.nl.  

Vergeet niet in de e-mail uw eigen e-mailadres en/of adresgegevens en het telefoonnummer te vermelden zodat wij u kunnen bereiken.

Links

Op het internet is een grote hoeveelheid aan Europese informatie te vinden. De interessantste sites hebben we voor u op een rijtje gezet. U vindt ze door hier te klikken.

De nieuwe bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar toe wordt verwezen.