Europe Direct

Wie informatie zoekt over Europa weet meestal niet waar te beginnen. De Europese Commissie heeft daarom een informatienetwerk opgezet over heel de Europese Unie. Eén van deze informatiepunten vindt u in de nieuwe bibliotheek. Hier is allerlei informatie te vinden over de Europese wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er onderzoeksrapporten over onderwerpen waarmee de Europese Unie zich bezighoudt.

Het  Europe Direct informatiepunt is te bezoeken op de 4e verdieping van de nieuwe bibliotheek gedurende openingstijden.

Europa actueel

►Op weg naar één digitale markt in EuropaIn mei komt de Europese Commissie met een plan voor de realisatie van één digitale markt in de EU voor de burger en bedrijven.

Kopen of verkopen, contact maken met vrienden of de huisarts: de mogelijkheden van internet zijn onuitputtelijk. Maar burgers en bedrijven in de EU worden elke dag geconfronteerd met allerlei belemmeringen, bijvoorbeeld door geoblocking en problemen bij het bezorgen van pakketten over grenzen heen of bij het contact met e-diensten. Digitale diensten blijven te vaak gebonden aan nationale grenzen. De Commissie-Juncker heeft er een prioriteit van gemaakt deze belemmeringen te verwijderen en een digitale eengemaakte markt tot stand te brengen: de vrijheden op de eengemaakte EU-markt moeten ook op digitaal gebied gelden en de groei en werkgelegenheid op ons continent moeten worden bevorderd.

►China bijna belangrijkste handelspartner EUDe Verenigde Staten waren vorig jaar opnieuw de belangrijkste handelspartner voor de lidstaten van de Europese Unie. Het aandeel van de Amerikanen in de Europese in- en uitvoer daalt echter al jaren, waardoor 's werelds grootste economie bijna is achterhaald door China.

In 2014 waren de VS goed voor 15 procent van de internationale handel van de EU. Dat aandeel bedroeg in 2002 nog 24 procent. China was vorig jaar goed voor 14 procent van de internationale handel van de EU. Door de sterke economische groei van het land verdubbelde dit aandeel sinds 2002. Voor bijna elk EU-land geldt dat de meeste handel wordt gedreven met een andere lidstaat. De enige uitzonderingen zijn Griekenland, Litouwen en Zweden, die de meeste handel drijven met buurlanden buiten de EU, te weten respectievelijk Turkije, Rusland en Noorwegen. Verder zijn het Verenigd Koninkrijk en Ierland de VS de belangrijkste handelspartner. Nederland drijft traditiegetrouw de meeste handel met Duitsland. Voor dat land is Frankrijk de belangrijkste handelspartner.

►EU zet stappen in strijd tegen terreurNa de radicaal-islamitische aanslagen onder meer in Parijs gaat de Europese Unie de strijd tegen terrorisme opvoeren.

Zo komen er strengere controles en bewaking aan Europese grenzen om terroristen te onderscheppen en wordt er meer gedaan om radicalisering van moslims te voorkomen. De maatregel is bedoeld voor de zogenoemde Schengenzone met Nederland en 25 andere Europese landen. Zij houden onderling geen permanente pascontroles. De controles aan de buitengrenzen van de Schengenzone dienen versterkt en gemoderniseerd te worden. Onder meer door systematische en gecoördineerde checks van personen die een gevaar kunnen vormen. De EU-leiders willen een zogenoemd Passagiersnamen Register (PNR). Daarin moeten de data van burgers solide worden beschermd. Het Europees Parlement hield PNR jarenlang tegen uit vrees voor de privacy van burgers. Het parlement bood deze week echter een opening. Daardoor is de kans gestegen dat er een PNR komt.

►Lagere btw voor e-boek mag nietEuropese lidstaten mogen van het Europees Hof geen lager btw-tarief rekenen voor e-boeken.

Er was eerder een zaak aangespannen door de Europese Commissie tegen Frankrijk en Luxemburg omdat zij speciale btw-tarieven heffen voor deze digitale boeken. In Frankrijk geldt nu een btw-tarief voor e-boeken van 5,5 procent, in Luxemburg van 3 procent. Het Europees minimumtarief is 15 procent. Volgens het EU-hof zijn lagere btw-tarieven voor digitale boeken echter in strijd met de huidige Europese regels. Nu voorzien de regels wel in lagere btw-tarieven voor papieren boeken (en kranten), maar volgens het EU-hof vallen digitale boeken daar niet onder en dus moet het normale btw-tarief worden geheven. Het lagere btw-tarief voor boeken in Nederland is 6 procent. Voor e-boeken geldt het tarief van 21 procent. Er is nog één uitzondering: digitale boeken op een dvd, cd-rom of usb-stick vallen wel onder het gunstigere btw-tarief. Het oordeel van het hof heeft het uitsluitend over e-boeken die geen eigen drager hebben maar bijvoorbeeld via het internet of via een e-reader gelezen worden.

►IJsland ziet af van EU-kandidatuurIJsland heeft aangekondigd dat het land niet opnieuw wil onderhandelen over toetreding tot de Europese Unie.

Het besluit van de IJslandse regering om voorlopig niet toe te treden valt niet goed bij alle inwoners van het eiland. Zo'n 8000 mensen (2,5 procent van de IJslandse bevolking) betoogden afgelopen zondag in de hoofdstad Reykjavik tegen dat besluit. Betogers vinden dat de regering voorbijgaat aan wat het volk wil. Het merendeel van de IJslanders wil juist wel bij de EU horen. IJsland benadrukte dat het land een goede samenwerking met de EU wil. Brussel verwachtte de beslissing al enkele weken. IJsland diende in 2009 een toetredingsverzoek in, nadat de economie van het land was ingestort door de Icesave-bankencrisis. Het land ziet nu meer heil in handelsakkoorden met afzonderlijke landen.

►Letland voor het eerst EU-voorzitterVanaf 1 januari heeft Letland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie overgenomen van Italië.

Voor Letland, sinds 2004 lid van de Europese Unie, een historisch moment. Zij krijgt een half jaar lang de regie over de vergaderingen van de Raad. Per 1 juli 2015 neemt Luxemburg de voorzittershamer over. Weer een half jaar later, op 1 januari 2016, is het de beurt aan Nederland. In tegenstelling tot Letland is dat bepaald geen primeur voor ons land. Als één van de zes ´founding fathers´ van de Europese samenwerking bekleedde Nederland het voorzitterschap al tien keer eerder. Nederland wordt per 1 juli 2016 afgelost door Slowakije.

►Litouwen heeft de euroOok de Litouwers betalen vanaf 1 januari met de euro.

Van de 28 EU-landen zijn er nu 19 landen, die de euro gebruiken. Deze landen vormen samen de eurozone. De euro is voor het eerst ingevoerd in 1999 in 11 EU-landen. Woensdag 31 december van het vorige jaar was de laatste dag dat de inwoners van het Baltische land de litas als nationale munt gebruikten. Litouwen, een voormalige Sovjetrepubliek die sinds 2004 lid van de EU is, hoopt door de invoering van de euro op meer politieke invloed. Een recente opiniepeiling laat zien dat een krappe meerderheid van 53 procent van de Litouwers voor invoering van de euro is. Maar in het Baltische land is ook onrust over de toetreding. Veel mensen zijn bang dat de euro de prijzen van bijvoorbeeld levensmiddelen flink zal opstuwen. Litouwen is het grootste land van de drie Baltische staten, met een bevolking van 3,5 miljoen mensen.

►EU komt met investeringsplan voor meer werk en groeiDe Europese Commissie wil het investeringsklimaat in de EU verbeteren.

Daarom is ze met een nieuw investeringsplan gekomen ter waarde van 315 miljard euro om de economische groei aan te zwengelen en meer mensen opnieuw aan een baan te helpen. De EU en de Europese Investeringsbank (EIB) werken samen aan het mobiliseren van de 315 miljard EUR aan extra investeringsfinanciering op EU-niveau. Daarnaast worden: EU-landen, nationale stimuleringsbanken, regionale overheden en particuliere investeerders aangemoedigd om hun steentje bij te dragen. De Commissie schat dat het plan voor 1,3 miljoen nieuwe banen zorgt. Het nieuwe Europese fonds EFSI wordt opgericht in samenwerking met het EIB en kan in het voorjaar van 2015 al operationeel zijn. Het Europees Parlement en de EU-landen zullen in december over het investeringsplan stemmen.

►EU-schoolfruitprogramma gaat door met nieuwe leverancierVanaf 5 januari 2015 zullen bijna 100.000 kinderen weer gratis schoolfruit krijgen; supermarktketen Lidl gaat de leverantie hiervan doen.

EU-schoolfruit bestaat sinds 2010 en wordt voor driekwart gesubsidieerd door de Europese Commissie. Scholen die meedoen met EU-Schoolfruit ontvangen 25 weken gratis drie stuks groente/fruit per leerling per week. Op zo'n 500 scholen kunnen kinderen tot 5 juni weer vers en gevarieerd fruit eten.

►Europa investeert miljoenen aan innovatie in Noord- en Zuid-NederlandDe Nederlandse provincies: Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg krijgen in totaal meer dan 217 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het fonds is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen en meer de regionale economie te versterken en banen te creëren. De subsidies uit het fonds zijn bestemd voor Nederlandse projecten gericht op het gebruik van innovatie door het MKB en het stimuleren en toepassen van koolstofarme technologieën. De regio Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe) krijgt meer dan 103 miljoen euro om zo'n 600 kleine- en middelgrote bedrijven te ondersteunen. De regio Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) krijgt 113,6 miljoen euro om zo'n 1000 kleine- en middelgrote bedrijven te ondersteunen.

►Pinnen over de grens neemt toeNederlanders gebruiken hun pinpas in het buitenland meer dan voorheen.

Sinds de totstandkoming van de Europese betaalstandaard (SEPA) is het voor consumenten gemakkelijker om in andere eurolanden met een Nederlandse pinpas te betalen. Dit blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar het betaalgedrag van consumenten. In het buitenland kunnen Nederlanders met hun pinpas betalen op dezelfde manier als in eigen land. Bij supermarkten, benzinestations en restaurants gebeurt dat al veel vaker. Toch zijn er ook nog steeds grote verschillen met het betaalgedrag in Nederland, concludeert DNB. Zo betalen Nederlanders in het buitenland vaker met cash en minder vaak met hun pinpas dan in Nederland.

►Waar komt die Europese naheffing vandaan?Nederland moet ruim 642 miljoen euro extra naar Brussel overmaken. Premier Mark Rutte sprak over een onaangename verrassing. Niet alleen Nederland kreeg een naheffing. Brussel vordert zelfs 2,1 miljard euro van de Britten. Waar komt deze plotselinge naheffing vandaan?

Volgens de Europese Commissie in Brussel zijn cijfers over de omvang van de Europese economieën uit de periode van 1995 tot 2013 gecorrigeerd. Het gaat om cijfers die de Europese Commissie gebruikt om de jaarlijkse afdrachten van de EU-lidstaten aan de Unie te berekenen. De Nederlanders en de Britten blijken in die bijna 20 jaar meer inkomsten te hebben gehad, net als Italië, Griekenland, Cyprus, Malta, Bulgarije, Ierland en Letland. Voor Nederland gaat het vooral om de laatste 4 jaar, die maken 90 procent uit van de naheffing. De overige 10 procent gaat over de periode vanaf 2002. De omvang van de aanpassingen of correcties is nog eens versterkt door nieuwe methodes om de economische kracht van EU-lidstaten te berekenen. Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek heeft herberekeningen van het Nederlandse bruto binnenlands product gedaan vanaf 2010. Hieruit blijkt dat Nederland miljarden meer heeft verdiend dan aanvankelijk aan Brussel gemeld.

►Tien tips om uw privacy online te beschermenHet Europees Parlement werkt aan de verbetering van de gegevensbescherming online.

Er zijn echter al veel dingen die je zelf kan doen om identiteitsdiefstal te voorkomen of anderen te verhinderen toegang tot jouw gegevens te krijgen. Tien tips om je privacy te beschermen en je zo veiliger te voelen op het internet: 1. Zij vragen, u antwoordt niet 2. Cookies worden best gegeten 3. Paswoorden, geen paspoorten 4. U geeft weg wat anderen kunnen verkopen 5. Bewaar uw persoonsgegevens achter slot en grendel 6. Sluit de ene deur voor u een andere opent 7. Wie surft mee op uw netwerk? 8. Veiligheid is tweerichtingsverkeer 9. Schadebeperking 10. De grote letters geven, de kleine lettertjes nemen

 

Boeken over Europa

► Een toekomst voor Europa / Jürgen HabermasVisie van de Duitse filosoof Jürgen Habermas op de verwezenlijking van een democratischer Europa.

Habermas analyseert met scherpe blik de stand van de democratie binnen het Europese eenwordingsproject en toont zijn visie ten aanzien van de verwezenlijking van een democratischer Europa. Centrale thema's zijn de overdracht van nationale soevereiniteit, de rol van politieke partijen, het ontbreken van een Europese identiteit en het oplossen van de Euro-crisis. De compacte bundel, verschenen ter gelegenheid van de toekenning van de Erasmusprijs 2013, bestaat uit zeven eerder verschenen korte bijdragen en twee interviews met Habermas. De uit Duitsland afkomstige hoogleraar filosofie is een vooraanstaand denker en publicist. Zijn teksten zijn kort en bondig geformuleerd, pragmatisch van aard en van een intellectueel niveau. Ook interessant als kennismaking met Habermas.

► Waagstuk Europa: Nederland en de grote Europese vraagstukken van
vandaag / Mathieu Segers
Een historische analyse van de Europese eenheid en een heldere analyse van wat Europa bindt en verdeelt.

2014 is een sleuteljaar voor Europa. Er moet vooruitgekeken worden. Er zijn de Europese parlementsverkiezingen en bij alle problemen rond de euro kunnen we ons niet langer beperken tot hectisch crisismanagement alleen. Tegelijkertijd staat de houdbaarheid van het integratieproces ter discussie. Munt, markt, uitbreiding, identiteit en democratie, kan dat wel samen? Meer dan ooit gaat het om de grote vragen. Hoe zijn we hier verzeild geraakt? Wat is Europese integratie en wat zou het moeten zijn? Wat heeft het ons gebracht en wat is het ons nog waard? Dit is hét moment om te zoeken naar antwoorden op die vragen. Dat is spannend en urgent, net als het integratieproces zelf. In Waagstuk Europa onderneemt Mathieu Segers die zoektocht naar het heden, het verleden en de toekomst van Europa.

► Europa in crisis: het Centraal Planbureau over schulden en
de toekomst van de eurozone / Coen Teulings
Informatie over de huidige financiële crisis in Europa, de oorzaken en gevolgen daarvan, met mogelijke oplossingen.

De crisis rond de Europese Monetaire Unie (emu) lijkt niet te stoppen. Het gaat allang niet meer alleen om het begrotingstekort van de Griekse overheid; de toekomst van de gezamenlijke Europese munt staat volop ter discussie. Politiek, economie en emotie strijden in het debat om voorrang. De economische kant van de kwestie wordt vaak als ingewikkeld en onbegrijpelijk gezien. Dat is onterecht. In dit boek zet het Centraal Planbureau op basis van de meest recente gegevens op begrijpelijke en toegankelijke wijze de belangrijkste kwesties die met de Europese schuldencrisis samenhangen op een rij. Waar ging het mis? Wat is er sindsdien gebeurd? En hoe moet het nu verder met de euro?

► De Europese koerier: de woede van de burger en de vrede van Europa,
of Waarom de geschonken democratie nu bevochten moet worden
/ Robert Menasse
Pleidooi voor een hechtere en intensievere Europese integratie.

Robert Menasse reist naar Brussel om de Europese Unie te bestuderen, huurt een appartement en valt van de ene verbazing in de andere. Overal geopende deuren, competente briefings, een gestroomlijnde bureaucratie en hooggekwalificeerde ambtenaren. Bijna geen enkele van de gebruikelijke clichés over Europa houdt stand. Integendeel: het zijn de nationale regeringen die het ideaal van een verenigd Europa opofferen voor kortzichtige populistische manoeuvres, en op die manier verantwoordelijk zijn voor de grote politieke en economische crises.

► De eurocrisis: onthullend verslag van politiek falen / Martin VisserJournalistieke analyse van de oorzaken en achtergronden van de huidige eurocrisis.

De euro verkeert in een grote crisis. Politici, kiezers en beleggers houden elkaar al meer dan een jaar in een wurggreep. Beleggers wantrouwen steeds meer eurolanden en proberen van hun beleggingen in die landen af te komen. De Europese politici moeten noodlijdende landen redden met honderden miljarden. Maar kiezers vinden het steeds moeilijker te verteren dat hun belastinggeld naar Athene, Dublin en Lissabon gaat. In De eurocrisis doet Martin Visser verslag van deze politieke strijd. Hoe kan de Griekse fraude tot zo’n grote crisis in Europa leiden? Waarom is Duitsland zo verdeeld over de aanpak van die crisis? Waarom willen centrale bankiers de rommel niet meer opruimen? Visser volgt in Brussel van dag tot dag hoe politici de eurocrisis het hoofd proberen te bieden. Zijn boek geeft een uniek inzicht in de moeizame besluitvorming tijdens tal van crisistoppen. De eurocrisis is daardoor niet alleen een politiek-economische analyse van een munt die langs de rand van de afgrond gaat; het is bovenal een spannend verslag van botsende belangen, weigerachtige Grieken en schreeuwende presidenten.

► Europa in alle staten: zestig jaar geschiedenis van de Europese integratie
/ Wim van Meurs, Robin de Bruin, Carla Hoetink, Karin van Leeuwen,
Carlos Reijnen, Liesbeth van de Grift
Over zestig jaar geschiedenis van de Europese integratie. Het beschrijft de ontwikkeling van het denken over de Europese samenwerking en de stapsgewijze realisatie ervan.

Tegen de achtergrond van de actuele 'Euro-crisis' geeft Europa in alle staten een overzicht van de geschiedenis van de Europese integratie. Van Briand en Monnet als voordenkers tot het grondwetsverdrag en het Europees stabiliteitsmechanisme van nu. Structurele dilemma's als supranationaliteit versus natiestaat of het spanningsveld tussen verdergaande integratie en de opname van nieuwe lidstaten vormen daarbij de rode draad. Dit boek is echter veel meer dan een beknopte chronologische canon van zestig jaar Europese Unie. Voor elke fase uit de geschiedenis van de EU bieden de auteurs heldere karakteriseringen van de bijbehorende politicologische theorievorming en historische thema's. Europa in alle staten onttrekt zich aan het actuele gepolariseerde debat en verschaft een waardevol inzicht in het functioneren van de huidige EU en haar ontstaansgeschiedenis.

 

Reacties en vragen

Met al uw vragen over Europa kunt u terecht bij de inlichtingenbalie van het Europe Direct informatiepunt. 
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen tijdens de openingstijden van de bibliotheek: 036-5486000 of via ipealm@denieuwebibliotheek.nl.  

Vergeet niet in de e-mail uw eigen e-mailadres en/of adresgegevens en het telefoonnummer te vermelden zodat wij u kunnen bereiken.

Links

Op het internet is een grote hoeveelheid aan Europese informatie te vinden. De interessantste sites hebben we voor u op een rijtje gezet. U vindt ze door hier te klikken.

De nieuwe bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar toe wordt verwezen.