Europe Direct

Wie informatie zoekt over Europa weet meestal niet waar te beginnen. De Europese Commissie heeft daarom een informatienetwerk opgezet over heel de Europese Unie. Eén van deze informatiepunten vindt u in de nieuwe bibliotheek. Hier is allerlei informatie te vinden over de Europese wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er onderzoeksrapporten over onderwerpen waarmee de Europese Unie zich bezighoudt.

Europe Direct Almere is ook op Facebook en Twitter te vinden. Klik op de iconen om ons meteen te volgen!

Het  Europe Direct informatiepunt is te bezoeken op de 4e verdieping van de nieuwe bibliotheek gedurende openingstijden.

Europa actueel

►Nieuw Europees centrum terreurbestrijding Europol heeft onlangs het Europese Centrum voor terrorismebestrijding gelanceerd.

Dit centrum moet zorgen voor een betere uitwisseling van informatie tussen de Europese diensten die terreur moeten bestrijden. Volgens Europol zijn er in de toekomst meer terroristische aanslagen in de Europese Unie mogelijk. Zij concludeert dat Europa nu onder de zwaarste terroristische dreiging van de afgelopen tien jaar gebukt gaat. De aanslagen in Parijs van 13 november 2015 laten zien dat de commando-aanvallen van Islamitische Staat (IS) zich internationaal verspreiden, constateert de Europese politieorganisatie. De geheime diensten in de EU-landen en Noorwegen en Zwitserland gaan een platform oprichten om sneller, eenvoudiger en beter informatie met elkaar te delen. Het gaat hierbij vooral om informatie over terroristen. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten in deze landen werken samen in de Counter Terrorism Group (CTG). De diensten wisselen al gegevens uit, maar de CTG is steeds op zoek naar manieren om de samenwerking en informatieverstrekking te verbeteren. Daartoe wordt onder meer overlegd met Europol, antiterrorismecoördinatoren en andere diensten.

►EU mag vasthouden aan sobere sigarettenpakjesDe strengere regels voor sigarettenpakjes in de EU gaan niet te ver.

Hierdoor moeten sigarettenpakjes in de EU voor 65 procent uit gezondheids-waarschuwingen bestaan. Verder moeten ze minstens twintig sigaretten bevatten en moeten ze allemaal dezelfde vorm hebben. Verder wordt de verkoop van mentholsigaretten vanaf 2020 verboden. Volgens tabaksreuzen als Phillip Morris en British American Tobacco zijn de regels in strijd met Europese verdragen en bevorderen ze de zwarte markt. Het is de sigarettenmakers verder een doorn in het oog dat EU-lidstaten zelf mogen besluiten nog verder te gaan dan de regels uit Brussel voorschrijven. Bijvoorbeeld door sigaretten alleen nog in min of meer blanco verpakkingen te laten verkopen. Zo besloot Frankrijk de regel in te voeren dat sigaretten alleen nog in een neutraal standaardpakje mogen worden verkocht, zonder duidelijk logo.

►Brussel wil sport en films online in hele EUOnline series, films, of voetbalwedstrijden kijken met een Nederlands abonnement moet vanaf 2017 ook mogelijk zijn tijdens een verblijf in een ander EU-land.

De koepel van Europese consumentenorganisaties BEUC, waar ook de Consumentenbond bij is aangesloten, reageert positief, maar betreurt dat het zogeheten geoblocking niet wordt aangepakt. Daardoor kan een programma van de Nederlandse publieke omroep dat bijvoorbeeld wel op de Belgische televisie is te zien niet online worden bekeken in België. Internetdiensten als Netflix en HBO, maar ook live voetbalwedstrijden kijken en games spelen zijn over de grens nu vaak maar beperkt toegankelijk vanwege de auteursrechten. Om één Europese digitale markt tot stand te brengen wil Brussel dat onlinecontent die in eigen land is betaald, ook beschikbaar is in de andere EU-lidstaten. De Commissie denkt hiermee ook illegaal downloaden tegen te gaan.

►Nederlandse producenten positiever dan EU-collega'sNederlandse ondernemers in de industrie zijn positiever dan veel van hun Europese collega’s.

De Europese indicator van het producentenvertrouwen, die iets afwijkt van de Nederlandse, stond in november voor Nederland op 2. Het gemiddelde producentenvertrouwen in de Europese Unie (EU) was negatief, op min 3,5. Ondernemers in Slovenië, Hongarije en Zweden waren het meest optimistisch. Griekse en Poolse producenten waren het meest negatief, daar stond de vertrouwensindicator op respectievelijk min 16,6 en min 11,5. Met 2 ligt het Nederlandse producentenvertrouwen ruim boven het tienjarig gemiddelde. Het Nederlandse tienjarig gemiddelde is met min 3,1 minder negatief dan het Europees gemiddelde van min 5,9. De enige landen met een positief saldo zijn Tsjechië en Slowakije. In januari 2008 bereikte het producentenvertrouwen in Nederland het hoogste punt in de afgelopen acht jaar op 5,1. Het dieptepunt van min 25,4 werd bereikt in februari 2009. Vanaf maart 2013 is de trend stijgend. Het Europees gemiddelde is daarentegen sinds oktober 2014 niet of nauwelijks veranderd.

►Europese Unie komt met cyberwetHet Europees Parlement en de nationale overheden van EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over een cyberwet voor de Europese Unie.

Met de nieuwe wet worden bedrijven in belangrijke sectoren als transport, energie, gezondheidszorg en financiën verplicht om onder meer ernstige cyberaanvallen te melden bij de autoriteiten. Internetbedrijven als Google, Amazon en eBay worden ook verplicht inbraak in de computersystemen te melden bij de nationale autoriteiten. Sociale media als Twitter en Facebook worden in de wet niet genoemd. De regels moeten ervoor zorgen dat de consument meer vertrouwen krijgt in internetdiensten. Behalve de plicht om veiligheidsinbreuken te melden, moeten bedrijven in belangrijke sectoren volgens de nieuwe wet ook voldoen aan een aantal veiligheidseisen. Wie zich niet aan de wet houdt kan een boete verwachten.

►Volop cultuur tijdens EU-voorzitterschapZo'n twintig exposities, meer dan honderd voorstellingen en een tijdelijke campus waar vierhonderd studenten uit Nederland en de Europese Unie tien weken lang onderzoek doen.

Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU, van 1 januari tot en met 30 juni 2016, is er in Amsterdam een uitgebreid cultureel programma, dat Europa dichterbij de mensen moet brengen. Het programma, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gemaakt, richt zich op mensen die de komende decennia vorm geven aan een nieuw Europa. Het streven is om zeker een klein miljoen mensen te bereiken. Tijdens het half jaar zijn verder op diverse plekken, zowel in als buiten de hoofdstad, thematische voorstellingen, projecten en tentoonstellingen te zien. Zo doen onder meer het Holland Festival, Eurosonic Noorderslag, Melkweg en De Kleine Komedie mee. Ook in Brussel zijn activiteiten, zoals een optreden van het Koninklijk Concertgebouworkest in kunstencentrum BOZAR.

►Nederlandse bouw ontwikkelt zich beter dan elders in EuropaNederland heeft de hoogste score behaald in een Europese transportranglijst.

Er werd 2,1 procent meer gebouwd dan in de voorgaande maand. In de gehele muntunie was gemiddeld sprake van een daling met 0,4 procent. Vergeleken met september vorig jaar lag de bouwproductie in ons land 10,2 procent hoger. Ook dat is veel sterker dan de gemiddelde groei op jaarbasis van 1,8 procent voor de eurozone als geheel. De Nederlandse bouw, die opkrabbelt na een diepe crisis, presteert al bijna het hele jaar bovengemiddeld. Alleen in Slowakije steeg de bouwproductie in september harder dan in Nederland: 26 procent. In Slovenië werd de sterkste afname gemeten. In grote economieën als Duitsland, Frankrijk en Italië was eveneens sprake van productiedalingen.

►Nederland eerste in transportranglijst EUNederland heeft de hoogste score behaald in een Europese transportranglijst.

In 16 van de 29 categorieën behoort Nederland tot de vijf beste van de 28 lidstaten van de Europese Unie. Zweden, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken staan ook in de top vijf. De havens en vliegvelden en de wegen ernaartoe behoren tot de beste in de EU. Nederland scoort tweede op het terrein van nieuwe voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen. Nederlanders staan gemiddeld dertig uur per jaar in de file en is daarmee negentiende in de lijst. De tevredenheid over het openbaar vervoer ligt ook achter bij het Europese gemiddelde. Het doel van deze ranglijst is om lidstaten te helpen gebieden en beleidsterreinen aan te wijzen die meer investeringen en actie vereisen. Nederland eindigde vorig jaar bij de eerste editie ook bovenaan.

►EU akkoord over uitwisseling persoonsgegevens criminelenHet wordt gemakkelijker voor politie en justitie in de 28 lidstaten van de Europese Unie om persoonsgegevens uit te wisselen.

Het gaat om gegevens die van belang zijn voor de opsporing en vervolging van criminelen. De uitwisseling is ook toegestaan als daar bijvoorbeeld aanslagen mee kunnen worden voorkomen. Nu zijn er nog beperkingen in de uitwisseling van persoonsgegevens, waardoor misdaden onbestraft blijven. De nieuwe regels zouden het onderlinge vertrouwen van politie en justitie in de lidstaten vergroten. Mensen die schade oplopen omdat hun gegevens ten onrechte zijn uitgewisseld hebben recht op compensatie. Mogelijk wordt nog een Europese instantie opgericht die toezicht houdt op de uitwisseling. De lidstaten gaan nu in onderhandeling met het Europees Parlement over hun standpunt. De eerste reacties uit het parlement zijn kritisch.

►Ook Ierland doet 1 en 2 eurocent in de banIerland doet het gebruik van munten van 1 en 2 eurocent in de ban.

Contante betalingen worden naar boven of beneden afgerond tot een veelvoud van 5 cent. Het voorstel kan volgens Ierse media rekenen op de ,,overweldigende goedkeuring" van zowel winkeliers als consumenten. Goede doelen in het land roepen op om de ,,overbodige munten" te doneren. Sinds de invoering van de euro zijn in Ierland circa 2,5 miljard muntjes van 1 en 2 cent in omloop gebracht. Die vertegenwoordigen een waarde van circa 36 miljoen euro. Ierland is overigens niet het eerste land dat de muntjes, die qua productie meer kosten dan dat ze waard zijn, in de ban doet. Van de eurolanden gingen Nederland, België en Finland de Ieren voor.

►Een op de vijf werklozen in EU vindt baanVan alle werklozen binnen de Europese Unie heeft in het tweede kwartaal van dit jaar krap één op de vijf een baan gevonden.

In Nederland slaagde 21,9 procent van de werklozen in die missie. Circa 14,2 miljoen Europeanen die na het eerste kwartaal als werkloos te boek stonden, waren dat ook na afloop van het tweede kwartaal. Ruim 4 miljoen werkzoekenden zagen hun zoektocht naar een baan wel slagen. Daarnaast kozen van die groep 3,7 miljoen mensen er bewust voor niet meer aan het werk te gaan. Van de totale beroepsbevolking die aan het einde van het eerste kwartaal werk had, bleef 97 procent in het tweede kwartaal aan het werk, wat neerkomt op krap 168 miljoen personen. Ruim 5 miljoen mensen verloren hun baan. In Nederland verliet bijna een kwart van de mensen die in het eerste kwartaal als werkloos te boek stonden in het tweede kwartaal de arbeidsmarkt. Zij stopten met het zoeken naar een baan, waardoor ze volgens de definities van statistische instellingen niet meer bij de werklozen worden geteld.

►Meer garanties bij boeken reis op internetVakantiegangers die bij een internetbedrijf een reis samenstellen krijgen binnenkort dezelfde bescherming als mensen die een pakketreis boeken bij een reisbureau.

Bij een internetboeking wordt naast een vlucht vaak ook een huurauto of hotel geregeld. Het wordt eenvoudiger om te annuleren of de aanbieder aan te spreken op gebreken. Ook krijgt de reiziger meer recht op hulp bij problemen of op vergoeding in geval van een faillissement. De nieuwe bescherming geldt voor de meeste arrangementen die door een bedrijf zijn samengesteld, ook als de reiziger die aan zijn voorkeuren heeft aangepast. Een aanbieder van vluchten via wiens website ook het hotel en de huurauto geboekt kunnen worden valt er ook onder. Het moet verder helder zijn wie de verantwoordelijkheid voor het hele pakket draagt. De reiziger moet daar van tevoren over worden ingelicht.

►Hollandse Nieuwe Europees erkend De Hollandse Nieuwe, ook wel bekend als Hollandse maatjesharing is door de Europese Commissie erkend als een traditionele specialiteit uit Nederland.

Eerder kregen basterdsuiker en boerenkaas dat stempel al. Haring met de naam Hollandse Nieuwe moet voldoen aan een aantal eisen. De traditionele Nederlandse manier waarop de jonge haringen worden gekaakt, gerijpt en gezouten is nu erkend door Brussel. Ook de Duitse benaming, Holländischer Matjes, geniet nu Europese bescherming. De Europese lijst van traditionele specialiteiten telt ruim 1290 producten, waaronder mozzarella en diverse Belgische biersoorten. Producten die op de lijst staan zijn 'gegarandeerd' op traditionele wijze gemaakt of samengesteld.

►Zonnelampjesproducent Groen is het duurzaamstZonnelampjesproducent en activist Maurits Groen is de nummer 1 in de zogeheten Duurzame 100 van Trouw.

Hij werd door de jury gekozen uit ruim vijfhonderd Nederlanders die het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan het duurzamer maken van de wereld. De zogenaamde WakaWaka’s die Groen heeft ontwikkeld, zijn lampjes die met een zonnecel worden opgeladen. Zij geven tot tachtig uur licht na één dag in de volle zon. Juist door de vluchtelingenstroom die het afgelopen jaar is ontstaan, is de behoefte aan zonnelampjes enorm toegenomen. Van de lampjes van Groen zijn er inmiddels 200.000 verspreid onder vluchtelingen, onder meer in Irak, Syrië, Sudan, de Democratische Republiek Congo en de Gazastrook. Meer dan een miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot elektriciteit, aldus Trouw. De WakaWaka's worden volop verkocht in westerse landen. Daar betalen consumenten een aan het westerse welvaartsniveau aangepaste prijs.

►Online betalen wordt goedkoper én makkelijkerIn Europa moet online betalen via een website of een (telefoon)app goedkoper én makkelijker worden.

Innovatie op dit terrein moet zo worden gestimuleerd. De regels moeten het makkelijker maken voor bedrijven als het Nederlandse IDEAL en het Duitse Sofort. Consumenten kunnen via deze gecertificeerde onlinedienstverleners via het internet aankopen doen zonder creditkaart. De consument geeft namelijk aan deze bedrijven toestemming om hun bankgegevens te gebruiken om betalingen te verrichten. Goed voor consument én ondernemer: meer concurrentie en lagere kosten! Er was al een akkoord hierover met de EU-lidstaten. Die moeten echter formeel nog instemmen om de nieuwe regels daadwerkelijk, binnen twee jaar, in werking te laten treden.

 

Boeken over Europa

► De passage naar Europa, Luuk van MiddelaarEen overdonderend verslag van de geboorte van Europa.

De auteur, historicus-filosoof en columnist-politiek ondersteuner (VVD), schildert in dit boek, dat in een eerdere versie als proefschrift verscheen, de wordingsgeschiedenis van de Europese Unie, op basis van de omvangrijke literatuur, maar ook van vele gesprekken met betrokkenen (hij werkte in het team van Eurocommissaris Bolkestein). Hij dringt door tot de meest ongrijpbare geschiedenis van onze tijd. Op meesterlijke wijze toont hij de motor van de Europese politieke ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar. Tegelijk vormt deze onvoltooide geschiedenis de excellente casus om het wezen van politiek bloot te leggen. De homo politicus is een tijdkunstenaar, die in het rumoer van de actualiteit de brug slaat tussen verleden en toekomst en zo van een moment een passage maakt.

► Europa's impasse, David MarshEuropa is een geweldig idee maar de monetaire unie is een hersenschim.

Kan de euro blijven voortbestaan? Alleen als er drastische maatregelen worden genomen, betoogt David Marsh, financieel specialist en schrijver voor onder andere de Financial Times en de New York Times. In dit pakkende en puntig geschreven werk analyseert Marsh de oorzaken van de eurocrisis en het vooralsnog uitblijven van een daadkrachtige aanpak daarvan. Marsh beschrijft niet alleen de ontwerpfouten in het eurostelsel, maar gaat tevens in op de heterogeniteit van de Unie, de sleutelrol die angst in het proces heeft en de cruciale positie van met name Duitsland voor de toekomst van de euro. Marsh presenteert een stappenplan om de euro op lange termijn te versterken, maar acht een grote monetaire unie zeer onwaarschijnlijk dan wel onmogelijk. In zijn ogen heeft alleen een kleine monetaire unie met een bescheidenere ambitie kans van slagen. David Marsh combineert diepgang met een vlotte schrijfstijl. In zijn helder en krachtig betoog schuwt hij stevige kritiek niet.

► Europa in het rood, Victor BroersEen fascinerend en soms ontstellend beeld van de economische crisis en de gevolgen die zij heeft voor Europa.

De auteur was voormalig adviseur op het Ministerie van Financiën en poogt met dit boek onze huidige financiële crisis te beschrijven vanuit de invalshoek van de mensen op de werkvloer. Hoe hebben zij dit allemaal meegemaakt? De auteur maakte een reis door Europa en sprak verschillende mensen over de impact en hun visie over de toekomst, individueel en die van Europa. Welke rol speelde de overheid en de overige instanties in dit debacle? Hoe komt Europa er weer bovenop en met welke gevaren dienen we rekening te houden? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in dit intrigerende boekwerk.

► Hart van Europa, Marnix Krop Is Duitsland het probleem of de oplossing voor Europa – of beide?

De voormalige topambtenaar en ambassadeur voor Nederland in onder andere Berlijn analyseert de rol van Duitsland in de mogelijke oplossingen van de huidige crisis in Europa. Duitsland ligt in het hart van Europa en vormt zo de politieke en economische as tussen Polen en Frankrijk, waar naar zijn mening Europa om draait. Een analyse van een federalist pur sang, die de leidende rol van het huidige Duitsland ziet als een natuurlijk en positief gegeven. Zonder Duitsland mag het niet en kan het niet, ook ter voorkoming van een herhaling van wat leidde tot het beginnen van twee wereldoorlogen. Alleen een 'Europees' Duitsland kan in de eurocrisis de leiding nemen en Europa naar een meer 'Duits' Europa voeren.

► Kunnen burgers Europa van koers laten veranderen?, Chris AalbertsEuropees beleid wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven van burgers en daarmee neemt ook de kritiek op Europa toe. Is Europa wel democratisch?

Dit essay gaat uitvoerig in op de afstand tussen burgers en het Europees Parlement. Europa wordt steeds belangrijker, maar de mogelijkheden om invloed te hebben, lijken klein. Aalberts schrijft informatief en evenwichtig; argumenten van eurofielen en eurosceptici komen breed aan bod. Het feit blijft dat Europa wordt bestuurd door vooral hoogopgeleide, Europagezinde politici. Hoe evenwichtig en democratisch is Europa en hoe kun je toch invloed hebben? Behalve stemmen, kun je lid worden van een landelijke politieke partij, e-mailen, demonstreren, lobbyen etc. Een ander probleem is dat Brussel veel minder in het nieuws komt dan Den Haag, tenzij sprake is van een grote tegenstelling of schandaal. Met uitgebreide literatuurlijst voor verdere studie.

► Europa en de wereld, redactie: Ernst John Kaars SijpesteijnBundel opstellen over Europa en de Europese Unie.

Als het in Nederland over Europa gaat, gaat het meestal over wat Europa voor ‘ons’ land betekent. Dat ligt voor de hand. In de bundel Europa en de wereld wordt de vraag door 19 auteurs ook de andere kant op gericht, wat betekent Europa voor de wereld. Met bijdragen van: Steve Austen, Koos van der Bruggen, Meine Pieter van Dijk, Wybe Th. Douma, Charles Groenhuijsen, Godelieve van Heteren, John Huige, Michel van Hulten, Michiel Keyzer, Edy Korthals Altes, Eimert van Middelkoop, Jan Rood, Els Ruijsendaal, Geert Jan Spijker, Gabi Spitz en Ries Kamphof, Fred van Staden, Piet Terhal, Wolfgang Wagner.

 

Reacties en vragen

Met al uw vragen over Europa kunt u terecht bij de inlichtingenbalie van het Europe Direct informatiepunt. 
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen tijdens de openingstijden van de bibliotheek: 036-5486000 of via ipealm@denieuwebibliotheek.nl.  

Vergeet niet in de e-mail uw eigen e-mailadres en/of adresgegevens en het telefoonnummer te vermelden zodat wij u kunnen bereiken.

Links

Op het internet is een grote hoeveelheid aan Europese informatie te vinden. De interessantste sites hebben we voor u op een rijtje gezet. U vindt ze door hier te klikken.

De nieuwe bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar toe wordt verwezen.