Europe Direct

Wie informatie zoekt over Europa weet meestal niet waar te beginnen. De Europese Commissie heeft daarom een informatienetwerk opgezet over heel de Europese Unie. Eén van deze informatiepunten vindt u in de nieuwe bibliotheek. Hier is allerlei informatie te vinden over de Europese wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er onderzoeksrapporten over onderwerpen waarmee de Europese Unie zich bezighoudt.

Europe Direct Almere is ook op Facebook en Twitter te vinden. Klik op de iconen om ons meteen te volgen!

Het  Europe Direct informatiepunt is te bezoeken op de 4e verdieping van de nieuwe bibliotheek gedurende openingstijden.

Europa actueel

►Contactloos betalen in Europa in opmarsBetalen door je pinpas tegen een pinapparaat aan te houden kan ook steeds vaker over de grens.

Het contactloos betalen heeft in Nederland in korte tijd een snelle opmars gemaakt en werkt ook steeds vaker in andere landen van de Europese Unie, zegt een woordvoerder van De Nederlandsche Bank (DNB). Binnen de EU gelden sinds augustus 2014 de SEPA-regels voor betalingsverkeer. Sindsdien moeten betalingen met een pinpas in alle Europese landen verplicht hetzelfde werken. Met contactloos pinnen lukt dat nog niet altijd en overal. Er wordt volgens de DNB-zegsman gewerkt aan het gelijktrekken van de gebruikte computerchips. Tsjechië, Polen en Slowakije zijn in Europa koplopers met de mogelijkheden voor contactloos betalen. Net als in Nederland heeft in die landen meer dan de helft van de mensen een pas die contactloos betalen mogelijk maakt. Nederland loopt wel achter op de koplopers met het aandeel van de pinapparaten dat de techniek ondersteunt.

►GastcollegesBewindspersonen keren dit voorjaar terug naar de collegebanken.

Niet om zelf te gaan blokken, maar om studenten te vertellen over het belang van de Europese Unie en het Nederlandse EU-voorzitterschap.Acht colleges staan in de planning. Er worden vooral universiteiten en hogescholen bezocht. Enkele bewindslieden keren terug naar hun alma mater, de universiteit, waar ze zelf hebben gestudeerd of hebben lesgegeven.

►Nieuwe EU-regels voor onderzoekers en studenten uit derde landenOp 10 maart 2016 heeft de Raad zijn standpunt vastgesteld over een ontwerprichtlijn die de Europese Unie aantrekkelijker moet maken voor onderzoekers en studenten uit derde landen.

Doel van de richtlijn is de Europese Unie stappen vooruit te laten zetten in de mondiale strijd voor talent en Europa te promoten als mondiaal excellentiecentrum voor studies en opleiding. Hooggeschoolden zijn de belangrijkste troef van de EU om haar concurrentievermogen te versterken, groei te stimuleren en banen te scheppen. De ontwerprichtlijn voorziet in geharmoniseerde voorwaarden voor toegang tot een verblijf in de EU voor uit derde landen afkomstige onderzoekers, studenten, stagiairs en vrijwilligers die deelnemen aan het Europees vrijwilligerswerk. Daarnaast is de mobiliteitsperiode voor onderzoekers tot 6 maanden uitgebreid, waardoor de Europese Unie voor onderdanen van derde landen een stuk aantrekkelijker wordt.

►Privacy Shield: nieuw akkoord over versturen van gegevens naar de VSAls u Facebook en Google gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens zoals foto's en e-mail doorgaans opgeslagen op computers in de VS.

Dit is legaal zolang Amerikaanse bedrijven zich eraan verbinden de gegevens te behandelen volgens de EU-privacy-normen. Op donderdag bespraken de leden een nieuw mechanisme voor trans-Atlantische gegevensoverdracht. In februari werd het nieuwe mechanisme, Privacy Shield, overeengekomen tussen de Europese Commissie en de Amerikaanse regering om de trans-Atlantische gegevensstroom voor commerciële doeleinden mogelijk te maken en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van Europeanen naar behoren worden beschermd. Privacy Shield werd opgericht nadat het Europees Hof van Justitie vorig jaar het oude systeem, bekend als Safe Harbour, vernietigde voor het niet verstrekken van een adequate bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers, vooral wat betreft de afluisterpraktijken van de VS, onthuld door Edward Snowden in 2013.

►Nieuw Europees centrum terreurbestrijding Europol heeft onlangs het Europese Centrum voor terrorismebestrijding gelanceerd.

Dit centrum moet zorgen voor een betere uitwisseling van informatie tussen de Europese diensten die terreur moeten bestrijden. Volgens Europol zijn er in de toekomst meer terroristische aanslagen in de Europese Unie mogelijk. Zij concludeert dat Europa nu onder de zwaarste terroristische dreiging van de afgelopen tien jaar gebukt gaat. De aanslagen in Parijs van 13 november 2015 laten zien dat de commando-aanvallen van Islamitische Staat (IS) zich internationaal verspreiden, constateert de Europese politieorganisatie. De geheime diensten in de EU-landen en Noorwegen en Zwitserland gaan een platform oprichten om sneller, eenvoudiger en beter informatie met elkaar te delen. Het gaat hierbij vooral om informatie over terroristen. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten in deze landen werken samen in de Counter Terrorism Group (CTG). De diensten wisselen al gegevens uit, maar de CTG is steeds op zoek naar manieren om de samenwerking en informatieverstrekking te verbeteren. Daartoe wordt onder meer overlegd met Europol, antiterrorismecoördinatoren en andere diensten.

►EU mag vasthouden aan sobere sigarettenpakjesDe strengere regels voor sigarettenpakjes in de EU gaan niet te ver.

Hierdoor moeten sigarettenpakjes in de EU voor 65 procent uit gezondheids-waarschuwingen bestaan. Verder moeten ze minstens twintig sigaretten bevatten en moeten ze allemaal dezelfde vorm hebben. Verder wordt de verkoop van mentholsigaretten vanaf 2020 verboden. Volgens tabaksreuzen als Phillip Morris en British American Tobacco zijn de regels in strijd met Europese verdragen en bevorderen ze de zwarte markt. Het is de sigarettenmakers verder een doorn in het oog dat EU-lidstaten zelf mogen besluiten nog verder te gaan dan de regels uit Brussel voorschrijven. Bijvoorbeeld door sigaretten alleen nog in min of meer blanco verpakkingen te laten verkopen. Zo besloot Frankrijk de regel in te voeren dat sigaretten alleen nog in een neutraal standaardpakje mogen worden verkocht, zonder duidelijk logo.

►Brussel wil sport en films online in hele EUOnline series, films, of voetbalwedstrijden kijken met een Nederlands abonnement moet vanaf 2017 ook mogelijk zijn tijdens een verblijf in een ander EU-land.

De koepel van Europese consumentenorganisaties BEUC, waar ook de Consumentenbond bij is aangesloten, reageert positief, maar betreurt dat het zogeheten geoblocking niet wordt aangepakt. Daardoor kan een programma van de Nederlandse publieke omroep dat bijvoorbeeld wel op de Belgische televisie is te zien niet online worden bekeken in België. Internetdiensten als Netflix en HBO, maar ook live voetbalwedstrijden kijken en games spelen zijn over de grens nu vaak maar beperkt toegankelijk vanwege de auteursrechten. Om één Europese digitale markt tot stand te brengen wil Brussel dat onlinecontent die in eigen land is betaald, ook beschikbaar is in de andere EU-lidstaten. De Commissie denkt hiermee ook illegaal downloaden tegen te gaan.

►Nederlandse producenten positiever dan EU-collega'sNederlandse ondernemers in de industrie zijn positiever dan veel van hun Europese collega’s.

De Europese indicator van het producentenvertrouwen, die iets afwijkt van de Nederlandse, stond in november voor Nederland op 2. Het gemiddelde producentenvertrouwen in de Europese Unie (EU) was negatief, op min 3,5. Ondernemers in Slovenië, Hongarije en Zweden waren het meest optimistisch. Griekse en Poolse producenten waren het meest negatief, daar stond de vertrouwensindicator op respectievelijk min 16,6 en min 11,5. Met 2 ligt het Nederlandse producentenvertrouwen ruim boven het tienjarig gemiddelde. Het Nederlandse tienjarig gemiddelde is met min 3,1 minder negatief dan het Europees gemiddelde van min 5,9. De enige landen met een positief saldo zijn Tsjechië en Slowakije. In januari 2008 bereikte het producentenvertrouwen in Nederland het hoogste punt in de afgelopen acht jaar op 5,1. Het dieptepunt van min 25,4 werd bereikt in februari 2009. Vanaf maart 2013 is de trend stijgend. Het Europees gemiddelde is daarentegen sinds oktober 2014 niet of nauwelijks veranderd.

►Europese Unie komt met cyberwetHet Europees Parlement en de nationale overheden van EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over een cyberwet voor de Europese Unie.

Met de nieuwe wet worden bedrijven in belangrijke sectoren als transport, energie, gezondheidszorg en financiën verplicht om onder meer ernstige cyberaanvallen te melden bij de autoriteiten. Internetbedrijven als Google, Amazon en eBay worden ook verplicht inbraak in de computersystemen te melden bij de nationale autoriteiten. Sociale media als Twitter en Facebook worden in de wet niet genoemd. De regels moeten ervoor zorgen dat de consument meer vertrouwen krijgt in internetdiensten. Behalve de plicht om veiligheidsinbreuken te melden, moeten bedrijven in belangrijke sectoren volgens de nieuwe wet ook voldoen aan een aantal veiligheidseisen. Wie zich niet aan de wet houdt kan een boete verwachten.

►Volop cultuur tijdens EU-voorzitterschapZo'n twintig exposities, meer dan honderd voorstellingen en een tijdelijke campus waar vierhonderd studenten uit Nederland en de Europese Unie tien weken lang onderzoek doen.

Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU, van 1 januari tot en met 30 juni 2016, is er in Amsterdam een uitgebreid cultureel programma, dat Europa dichterbij de mensen moet brengen. Het programma, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gemaakt, richt zich op mensen die de komende decennia vorm geven aan een nieuw Europa. Het streven is om zeker een klein miljoen mensen te bereiken. Tijdens het half jaar zijn verder op diverse plekken, zowel in als buiten de hoofdstad, thematische voorstellingen, projecten en tentoonstellingen te zien. Zo doen onder meer het Holland Festival, Eurosonic Noorderslag, Melkweg en De Kleine Komedie mee. Ook in Brussel zijn activiteiten, zoals een optreden van het Koninklijk Concertgebouworkest in kunstencentrum BOZAR.

►Nederlandse bouw ontwikkelt zich beter dan elders in EuropaNederland heeft de hoogste score behaald in een Europese transportranglijst.

Er werd 2,1 procent meer gebouwd dan in de voorgaande maand. In de gehele muntunie was gemiddeld sprake van een daling met 0,4 procent. Vergeleken met september vorig jaar lag de bouwproductie in ons land 10,2 procent hoger. Ook dat is veel sterker dan de gemiddelde groei op jaarbasis van 1,8 procent voor de eurozone als geheel. De Nederlandse bouw, die opkrabbelt na een diepe crisis, presteert al bijna het hele jaar bovengemiddeld. Alleen in Slowakije steeg de bouwproductie in september harder dan in Nederland: 26 procent. In Slovenië werd de sterkste afname gemeten. In grote economieën als Duitsland, Frankrijk en Italië was eveneens sprake van productiedalingen.

►Nederland eerste in transportranglijst EUNederland heeft de hoogste score behaald in een Europese transportranglijst.

In 16 van de 29 categorieën behoort Nederland tot de vijf beste van de 28 lidstaten van de Europese Unie. Zweden, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken staan ook in de top vijf. De havens en vliegvelden en de wegen ernaartoe behoren tot de beste in de EU. Nederland scoort tweede op het terrein van nieuwe voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen. Nederlanders staan gemiddeld dertig uur per jaar in de file en is daarmee negentiende in de lijst. De tevredenheid over het openbaar vervoer ligt ook achter bij het Europese gemiddelde. Het doel van deze ranglijst is om lidstaten te helpen gebieden en beleidsterreinen aan te wijzen die meer investeringen en actie vereisen. Nederland eindigde vorig jaar bij de eerste editie ook bovenaan.

►EU akkoord over uitwisseling persoonsgegevens criminelenHet wordt gemakkelijker voor politie en justitie in de 28 lidstaten van de Europese Unie om persoonsgegevens uit te wisselen.

Het gaat om gegevens die van belang zijn voor de opsporing en vervolging van criminelen. De uitwisseling is ook toegestaan als daar bijvoorbeeld aanslagen mee kunnen worden voorkomen. Nu zijn er nog beperkingen in de uitwisseling van persoonsgegevens, waardoor misdaden onbestraft blijven. De nieuwe regels zouden het onderlinge vertrouwen van politie en justitie in de lidstaten vergroten. Mensen die schade oplopen omdat hun gegevens ten onrechte zijn uitgewisseld hebben recht op compensatie. Mogelijk wordt nog een Europese instantie opgericht die toezicht houdt op de uitwisseling. De lidstaten gaan nu in onderhandeling met het Europees Parlement over hun standpunt. De eerste reacties uit het parlement zijn kritisch.

►Ook Ierland doet 1 en 2 eurocent in de banIerland doet het gebruik van munten van 1 en 2 eurocent in de ban.

Contante betalingen worden naar boven of beneden afgerond tot een veelvoud van 5 cent. Het voorstel kan volgens Ierse media rekenen op de ,,overweldigende goedkeuring" van zowel winkeliers als consumenten. Goede doelen in het land roepen op om de ,,overbodige munten" te doneren. Sinds de invoering van de euro zijn in Ierland circa 2,5 miljard muntjes van 1 en 2 cent in omloop gebracht. Die vertegenwoordigen een waarde van circa 36 miljoen euro. Ierland is overigens niet het eerste land dat de muntjes, die qua productie meer kosten dan dat ze waard zijn, in de ban doet. Van de eurolanden gingen Nederland, België en Finland de Ieren voor.

►Een op de vijf werklozen in EU vindt baanVan alle werklozen binnen de Europese Unie heeft in het tweede kwartaal van dit jaar krap één op de vijf een baan gevonden.

In Nederland slaagde 21,9 procent van de werklozen in die missie. Circa 14,2 miljoen Europeanen die na het eerste kwartaal als werkloos te boek stonden, waren dat ook na afloop van het tweede kwartaal. Ruim 4 miljoen werkzoekenden zagen hun zoektocht naar een baan wel slagen. Daarnaast kozen van die groep 3,7 miljoen mensen er bewust voor niet meer aan het werk te gaan. Van de totale beroepsbevolking die aan het einde van het eerste kwartaal werk had, bleef 97 procent in het tweede kwartaal aan het werk, wat neerkomt op krap 168 miljoen personen. Ruim 5 miljoen mensen verloren hun baan. In Nederland verliet bijna een kwart van de mensen die in het eerste kwartaal als werkloos te boek stonden in het tweede kwartaal de arbeidsmarkt. Zij stopten met het zoeken naar een baan, waardoor ze volgens de definities van statistische instellingen niet meer bij de werklozen worden geteld.

 

Boeken over Europa

► De rafelranden van Europa, Ivo van de WijdevenIvo van de Wijdeven (1979), historicus en politiek analist, probeert in dit boek in beknopte hoofdstukken de geschiedenis van de grote rijken en gebieden rondom Europa te schetsen.

Dat is geen sinecure, gezien de enorme periode en met elkaar verweven geschiedenissen die hij daarmee moet omvatten. Het lukt hem wonderwel op inzichtelijke wijze de ontwikkeling van grote rijken en geopolitieke gebieden te koppelen aan hun invloeden op Europa. Rusland, het Ottomaanse Rijk, het continent Afrika en tenslotte Europa zelf met zijn Grieks-Romeinse wortels en christelijke basis worden in afzonderlijke hoofdstukken beschreven en verklaard. Het boek eindigt met een 'Tot slot', waarin hij de huidige grenzen van Europa, inclusief het vluchtelingenvraagstuk, probeert te duiden.

► Europa: een nieuwe geografie, Ben de Pater, Leo PaulDiverse auteurs, waarvan de meeste verbonden zijn aan de Universiteit Utrecht, beschrijven in tien hoofdstukken de fysisch geografische, landschappelijke, stedelijke, economische, infrastructurele, toeristische, demografische, politieke en culturele structuur en dynamiek in Europa.

Met veel aandacht voor Europese steden, regio’s en landen en de wijze waarop deze elkaar beïnvloeden. De hoofdstukken zijn degelijk, wetenschappelijk geschreven, en gelardeerd met kleurenfoto’s, kaarten en kaderteksten. Het boek is een goede inleiding in de fysische en sociale geografie van Europa voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, en daarnaast een degelijk overzicht voor anderen die geïnteresseerd zijn in het geografisch denken over Europa.

► Europa volgens Maarten van Rossem, Maarten van RossemDit boek gaat over de geschiedenis van de Europese samenwerking en de economische crisis.

De auteur (1943) is historicus, publicist en voormalig hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Hij is Amerikadeskundige en een graag geziene commentator in de media. Over een breed scala van onderwerpen brengt hij vaak geestig zijn mening naar voren. Ook dit opinievormende boek is onderhoudend. Het leest als een trein en het is overzichtelijk door de tussenkoppen. Geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de Europese Unie en in de huidige problemen met de economie en de massale immigratie.

► De bestuurlijke kaart van de Europese Unie, Anna van der Vleuten Vier herziene drukken in acht jaar onderstrepen zowel het grote nut van dit boek als het feit dat het onderwerp, de organen van de Europese Unie, voortdurend verandert.

Het team van maar liefst dertien auteurs, allen specialisten op hun terrein, herzag de hele tekst en actualiseerde waar nodig. De opzet bleef hetzelfde: na een inleiding over de geschiedenis van de EU volgt een eerste deel over de Europese instellingen. Deel twee gaat over Europees beleid en deel drie over theorieën, kwesties en ideeën betreffende de Europese samenwerking. Een lijst met afkortingen en een literatuuroverzicht sluiten het geheel af. Nieuw is een bij het boek behorende website met extra materiaal en aanvullende literatuur, plus allerlei mogelijkheden om opgedane kennis te toetsen met vragen en opdrachten.

► De slag om Europa, Thomas PikettyDe auteur, een bekende Franse econoom en auteur van 'Kapitaal in de 21ste eeuw', bundelt hier 45 columns die hij schreef voor de Liberation.

Onderwerpen: de (on)gewenste steun aan de Europese banken, de noodzaak om de markten te corrigeren, Europese bankbelasting, federalisme. Hij houdt een duidelijk pleidooi voor een sterk, open en sociaal Europa, gebaseerd op een politieke unie, terwille van de internationale economische problemen. Voor een breed publiek, geïnteresseerd in internationale economische problematiek en Europese samenwerking.

► Het rijk der kleine koningen, Derk-Jan EppinkVanuit een journalistieke carrière stapte de auteur eerst over naar de Brusselse bureaucratie en vervolgens naar het Europees Parlement, waarvan hij tot vorig jaar lid was voor de liberalen.

Deze sterk persoonlijk getinte beschouwing over de werking van het Parlement is dus geschreven op basis van zowel een grote ervaring en deskundigheid, als de nieuwsgierige scepsis van een goede journalist. De titel vat samen wat volgens hem aan het Europees Parlement schort. De leden gedragen zich als koninkjes die dromen van en werken aan een beloofd land, dat echter nooit zal komen. Ze verwijderen zich daardoor van de werkelijkheid, met wonderlijke beslissingen, het laten voortduren van misstanden en soms met regelrecht wangedrag als gevolg. Met vaardige hand etaleert Eppink een reeks van dergelijke gebeurtenissen en toestanden. Daarbij put hij zoveel uit eigen ervaringen, dat het boek soms als een zelfrechtvaardiging leest. Aan het einde geeft hij ook een oplossing voor de kwalen: meer macht zou teruggegeven moeten worden aan de lidstaten, zodat het Europees Parlement bij de les blijft.

 

Reacties en vragen

Met al uw vragen over Europa kunt u terecht bij de inlichtingenbalie van het Europe Direct informatiepunt. 
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen tijdens de openingstijden van de bibliotheek: 036-5486000 of via ipealm@denieuwebibliotheek.nl.  

Vergeet niet in de e-mail uw eigen e-mailadres en/of adresgegevens en het telefoonnummer te vermelden zodat wij u kunnen bereiken.

Links

Op het internet is een grote hoeveelheid aan Europese informatie te vinden. De interessantste sites hebben we voor u op een rijtje gezet. U vindt ze door hier te klikken.

De nieuwe bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar toe wordt verwezen.