Open call: Kunstenaars over Tweestrijd

Gepubliceerd op: 20 januari 2021 14:05

De Boekenweek in maart heeft het thema Tweestrijd. De nieuwe bibliotheek zoekt Almeerse kunstenaars die één werk of een serie werken hebben over dit thema.

Het Boekenweekthema in maart is Tweestrijd. Een thema dat op diverse manieren tot uiting kan komen: het kan gaan over ratio versus gevoel, over identiteit, seksualiteit, milieu. Kortom een thema van alle tijden en genres.

De nieuwe bibliotheek zoekt Almeerse kunstenaars die één werk of een serie werken hebben over dit thema.

Spelregels:
· het werk heeft een relatie met het thema Tweestrijd
· het werk kan in een openbare ruimte staan, zonder continu toezicht
· het werk wordt geëxposeerd in de nieuwe bibliotheek Stad. Hier is veel licht aanwezig en het werk moet daar tegen bestand zijn.
· er is plek voor zowel ruimtelijk werk (niet groter dan 4m2 en opzichzelfstaand), schilderijen/tekeningen en fotografie . De bibliotheek beschikt over een standaard ophangsysteem

Interesse om te exposeren? Stuur dan vóór 22 februari 2021 het volgende naar: m.baas@denieuwebibliotheek.nl:
· een uitvoerige en heldere beschrijving van het kunstwerk (max. één a4)
· als het nodig is een productionele toelichting zoals: Wat zijn de technische aspecten? Heeft het stroom nodig en zo ja hoeveel?
· foto’s van het werk als het bestaand werk is
· optioneel: een link naar eerder werk/portofolio of social media account