Websites Europese Unie

De nieuwe bibliotheek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar toe wordt verwezen.

De Europese Unie

Europese wetgeving

  • EUR-Lex: samenvattingen van de EU-wetgeving.
  • Asser Institute: wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Europese wetgeving.

Praktische informatie

  • Uw Europa: praktische informatie over uw rechten en kansen in de EU en haar interne markt.
  • Europe Direct: voor al uw vragen over de Europese Unie.

Europa voor jongeren

Europa voor leerkrachten

  • Prodemos: lesmateriaal over de Europese Unie
  • European Schoolnet: educatieve portaalsite.
  • Eurydice: informatie over o.a. buitenlandse studies en onderwijssystemen.
  • Nuffic: organisatie voor internationale samenwerking voor hoger onderwijs.

Europa voor bedrijven

Europa voor boeren

EU verdragen