Hoe dien ik een aanvraag in voor het Innovatiefonds deel B?

Welke stappen moet ik nemen om een aanvraag voor Innovatiefonds Deel B in te dienen?

Stap 1
Mail de projectaanvraag naar secretariaat@denieuwebibliotheek.nl.

De staffunctionaris met de portefeuille subsidies toetst de projectaanvraag, in overleg met de servicemanager BNF en de evt. interne partner. Op basis van de uitslag wordt de aanvraag in het managementoverleg besproken.

De toetsing is op basis van deze vragen:
• Levert het plan een bijdrage aan de visie, missie, positionering van de nieuwe bibliotheek?
• Sluit het plan aan bij de doelgroepen en of deelmissie van de nieuwe bibliotheek?
• Is de nieuwe bibliotheek in staat het project op termijn in te passen in de reguliere dienstverlening?
• Zijn er voldoende middelen (uren, kennis, geld etc.)? Is er extra financiering nodig?
• Is het effect van samenwerken met deze partners positief, van toegevoegde waarde en leidt de
samenwerking niet tot imagoschade?
• Levert het plan iets op? (geld, kennis, bezoekers etc.)

Er zijn jaarlijks twee periodes waarbinnen subsidieaanvragen voor B-projecten kunnen worden ingediend:
a. Voor subsidieaanvragen die betrekking hebben op projecten met een startdatum in het najaar van het lopende jaar is dit van 1 mei tot 31 mei;
b. Voor subsidieaanvragen die betrekking hebben op projecten met een startdatum in het voorjaar van het daaropvolgende jaar is dit van 1 september tot 31 oktober;

De aanvrager dient één maand voor de laatste inleverdatum de aanvraag met de samenwerkingspartner van de nieuwe bibliotheek én de staffunctionaris af te stemmen. Daar waar nodig vindt overleg plaats tussen de staffunctionaris, het innovatieam en de interne samenwerkingspartner en/of anderen om tot een goed gefundeerd besluit te komen.

Stap 2
De projectaanvraag wordt in het managementoverleg besproken.

Stap 3
Het besluit wordt met toelichting teruggekoppeld aan de aanvrager door de staffunctionaris van de nieuwe bibliotheek

Stap 4
Bij goedkeuring door het managementteam dienen de aanvrager en de nieuwe bibliotheek gezamenlijk de samenwerkingsverklaring bij Provincie Flevoland in.

Stap 5
De aanvrager deelt de uitslag van Provincie Flevoland met de interne samenwerkingspartner van de nieuwe bibliotheek en stuurt een cc. naar secretariaat@denieuwebibliotheek.nl

Stap 6
Bij een positieve uitslag kan de aanvrager contact opnemen met de staffunctionaris en interne samenwerkingspartner om gezamenlijk een projectplan op te stellen en het project uit te voeren.