Innovatiefonds Flevoland

Innovatie samen met de bibliotheek

Provincie Flevoland heeft een innovatiefonds ingesteld om de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken. Deel B van dit fonds is bedoeld voor projecten van partijen (maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers) die kansen zien in innovatieve vormen van de samenwerking met de bibliotheek.

Op deze pagina lees je hoe je hiervoor een subsidieaanvraag kunt indienen.


Criteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet het project voldoen aan de volgende subsidiecriteria:

1. Innovatie

Het draagt bij aan de innovatie van de bibliotheekfunctie.

2. Maatschappelijke functie

Het bevordert de maatschappelijke functie van de bibliotheek.

Samenwerking

Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband.

Indienen tussen 1 mei en 31 mei bij Provincie Flevoland

Voor subsidieaanvragen die betrekking hebben op projecten met een startdatum in het najaar van het lopende jaar.

Eén maand voor de laatste inleverdatum dient de aanvraag met de staffunctionaris van de desbetreffende bibliotheek te zijn afgestemd.

Indienen tussen 1 september en 31 oktober bij Provincie Flevoland

Voor subsidieaanvragen die betrekking hebben op projecten met een startdatum in het voorjaar van het daaropvolgende jaar.

Eén maand voor de laatste inleverdatum dient de aanvraag met de staffunctionaris van de desbetreffende bibliotheek te zijn afgestemd.